Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Viborg genopretter likviditeten

BUDGET 2012 Økonomien i Viborg er kommet under yderligere pres i år. Et vigtigt tema i budgetlægningen har derfor været at genoprette likviditeten
20. SEP 2011 7.08

VIBORG: Viborg kommune tog med budgettet for 2011-14 et første skridt mod en genopretning af økonomien inden for de stramme rammer, som er konsekvensen af finanskrisen og aftalen om kommunernes økonomi.

I 2011 er kommunens likviditet kommet yderligere under pres på grund af reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Det har derfor været et tema at genoprette likviditeten ved dette års budgetlægning. Blandt andet indgår det i budgetforliget, at en række anlægsprojekter udskydes til 2013, i alt for ca. 30 mio. kr. Desuden vil Viborg sælge flere kommunale bygninger for at styrke kassebeholdningen.

Tillader reklamer
Blandt de mere alternative indtægtsforslag er, at kommunen fremover vil give mulighed for reklamefinansiering / sponsorering. Provenuet tilfalder den enkelte institution. Er det et fagudvalg, der udbyder generelt, tilfalder provenuet fællesskabet.

Også fremadrettet forventer kommunen et stort pres på økonomien. Det er blandt andet en konsekvens af finansieringsomlægninger på både beskæftigelses- og sundhedsområdet. Viborg har derfor også foretaget yderligere besparelser på driften for at fastholde kursen, som blev lagt sidste år.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
I budgettet er der dog også blevet plads til en række anlægsinvesteringer. Det er for fortsat at have fokus på den fremadrettede udvikling.

Partierne i Viborg er enige om en målsætning for den økonomiske politik om at have et overskud på ordinær drift på minimum 200 mio. kr., fra 2013 som skal finansiere anlægsbudgettet, samt en gennemsnitlig kassebeholdning i niveauet omkring 200 mio. kr.

Endvidere er partierne enige om at bekræfte de økonomiske styringsregler, som blandt andet siger, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger.

srl

Foto: http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Viborg_kraftvarmev%C3%A6rk_2009-05-25_1.jpg