Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Randers sparer 71 mio. kr. uden at fyre

BUDGET 2012 Skyline Arena opgraderes til multiarena, skolernes indeklima skal forbedres, og lån skal finansiere energibesparelser

RANDERS: 28 af Randers byråds 31 medlemmer har indgået forlig om budget 2012-2015. Forliget indebærer besparelser på driften i 2012 på 71 mio. kr. Det har været afgørende for partierne bag forliget at fastholde sikker drift af Randers Kommune og undgå afskedigelser.

Forligspartierne er: S, SF, V, K, DF og løsgænger Erik Poulsen.

- Jeg er meget glad for, at vi i byrådet kan præsentere et bredt forlig om vores budget. Vi var igennem en alvorlig sparerunde sidste år. Umiddelbart skulle man så ikke tro, at det var nødvendigt med en ny sparerunde. At vi igen står med en presset økonomi skyldes primært beskæftigelsesreformen, som først blev vedtaget efter, at vi havde indgået budgetforlig sidste år. Samtidig bliver Randers Kommune underkompenseret for de forsikrede ledige. Konsekvensen er, at vi i budgetperioden 2012-15 har et samlet tab på 230 mio. kroner. Det er alvorligt. Derfor glæder det mig, at vi har kunnet holde fokus på udvikling i dette budgetforlig, siger borgmester Henning Jensen Nyhuus (S).

Besparelserne på i alt 71 mio. kr. rammer bredt inden for børn, skole, kultur, miljø & teknik, ældreområdet, social og arbejdsmarked. Det har været væsentligt i forliget at fastholde sikker drift samt at undgå afskedigelser. En reduktion i antallet af medarbejdere sker derfor gennem naturlig afgang.

Væsentlige elementer i forliget er:
* Skyline Arena (Randers Hallen) opgraderes til en multiarena, sådan at det bliver muligt at gennemføre større idrætsarrangementer, koncerter, udstillinger m.v. Derfor er der afsat 9 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

* 30 mio. til forbedring af skolernes indeklima. Det er vigtigt at finde alternativer til mekanisk ventilation, hvis det er muligt, da mekanisk ventilation er meget omkostningstungt.

* 20 mio. kr. ekstra i hvert af årene 2012 og 2013 skal forbedre i kommunale bygninger for at kunne spare på energiforbruget. Målet er både at fremme beskæftigelsen i byggebranchen og nedbringe forbruget. De ekstra midler finansieres ved lån, hvor besparelsen forventes at kunne dække renter og afdrag.

* Midler til handicap og specialområdet justeres

ka