DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Verdo skal tilbageføre 146 mio. kr. til forbrugere

RANDERS: Varmevirksomheden Verdo Produktion har i strid med reglerne opkrævet ikke-godkendt forrentning af virksomhedens indskudskapital for perioden 2010-17 på i alt 146,8 mio. kr., lyder konklusionen i en ny afgørelse fra Forsyningstilsynet.

Verdo Produktion skal derfor tilbageføre i alt 146,4 mio. kr. til forbrugerne som konsekvens af afgørelsen. Forsyningstilsynet har påpeget mangler i den fremlagte dokumentation, og Verdo Produktion har herefter reduceret det forrentningsgrundlag, som de ønskede at forrente fra ca. 203 mio. kr. til ca. 29 mio. kr. Reduktionen skyldes bl.a. manglende dokumentation for, hvilke aktiver, der kan medregnes i opgørelsen.

I afgørelsen har Forsyningstilsynet reduceret forretningsgrundlaget yderligere til 7,3 mio. kr., på hvilket grundlag Forsyningstilsynet kunne godkende en forrentning af virksomhedens indskudskapital i perioden på i alt 0,4 mio. kr. Verdo Produktion havde i perioden opkrævet et beløb på 146,8 mio. kr. Derfor skal Verdo produktion tilbageføre differencen på ca. 146,4 mio. kr. til forbrugerne.

eo