Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tyske SOSU'ere ingen fed fidus i Næstved

Næstved har redegjort over for tilsynet for ansættelsen af 21 tyske SOSU-assistenter og samarbejdet med Job Team, som er blevet kritiseret for at lave fiktive ansættelseskontrakter og omgå reglerne

NÆSTVED: Undervisningsministeriet undersøger i disse uger sager i otte kommuner om angiveligt snyd med AMU-kurser - for at omgå regler om, at
deltagere på AMU-kurser skal bo i landet og være ansat, før de kan oppebære løntabsgodtgørelse under sprogkurser.

En intern juridisk undersøgelse fra Næstved er nu afsendt til tilsynet, oplyser kommunen om de mulige lovovertrædelser i forbindelse med en gruppe tyske SOSU-assistenter, som er blevet ansat i en række danske kommuner og uddannet gennem firmaet Job Team. Næstved Kommune var blandt disse kommuner.

- Vi ansatte 21 tyske SOSU-assistenter i 2010 med henblik på at give vores ældre den bedst mulige pleje. Situationen var den, at vi manglede uddannede hænder på ældreområdet - op mod 80 stillinger på et tidspunkt. Og eftersom borgernes ve og vel altid kommer i første række, accepterede vi tilbuddet om at kunne ansætte kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Arbejdskraft, som vel at mærke kunne modtage den nødvendige efteruddannelse i form af sprog - og kulturundervisning. Og vi er rigtig glade for de otte vi fortsat har. Så på mange måder er det en succeshistorie, siger borgmester Henning Jensen (S).

Ingen fed fidus
Kommunen betalte et rekrutteringsfirma for at rekruttere de tyske social- og sundhedsassistenter, og der er ingen tvivl om, at ansættelsesforholdene er reelle, på trods af den megen negative medieomtale af ansættelseskontrakterne, som satte juristerne i gang med en undersøgelse.

En lovændring og indhentelse af straffeattester m.v. har haft betydning for den formelle tilrettelæggelse og for udformningen af ansættelsesbrevene til de tyske medarbejdere.

Der har heller ikke været tale om nogen form for økonomisk vinding for Næstved Kommune, som ikke har modtaget VEU-godtgørelse for nogen ansat. Godtgørelsen er udbetalt direkte til de ansatte via SU-Styrelsen. Ansættelserne har, med andre ord, ikke været nogen fed fidus for kommunen, tværtimod.

Næstved Kommune ansatte 21 tyske SOSU-assistenter i 2010. 11 af disse assistenter fortsatte ansættelsesforholdet efter endt AMU-uddannelse. Otte af disse 11 er fortsat ansat i kommunen. De øvrige assistenter opsagde selv ansættelsesforholdet af personlige grunde, dog blev to assistenter afskediget.