Tre måneders spærretid for politikere i Vordingborg

Stramme regler for folkevalgte og politiske kandidaters adgang til kommunale institutioner op til KV21. Kommunen havde samme spærretid ved KV17.
20. JUL 2021 11.44

TEMA: KV21

VORDINGBORG: Mens Bornholms borgmester Thomas Thors (S) har været i vælten med et forslag om tre måneders spærretid op til kommunalvalget, er Vordingborg Kommune gået fri for samme opmærksomhed. Her vedtog byrådet ellers lignende regler for politikere og politiske kandidater tilbage i april, fremgår det af mødereferatet.

Det vedtagne forslag i Vordingborg lukker for alle politikeres og politiske kandidaters adgang til de kommunale institutioner i tre måneder op til KV21. Fra 16. august har kandidater til eller medlemmer af kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet ikke lov til at komme på officielt besøg på skoler, plejehjem, bosteder eller lignende. Reglerne indeholder dog enkelte undtagelser.

Flere gange pointeres det i forslaget, at byrådsmedlemmerne har ret til at besøge institutionerne i kraft af deres hverv og overordnede ansvar for kommunen. Men inden da skal der rettes henvendelse til stedets daglige leder og til borgmesteren, der også som den eneste kan dispensere fra reglerne.

Ikke noget nyt

Spærretid op til et kommunalvalg er ikke nyt i Vordingborg. Reglerne for politikeres besøg på institutionerne op til valget var også i brug ved KV17. Det oprindelige forslag blev stillet i 2014 af Heino Hahn (nu NB, dengang DF). Forslaget lød på fem måneders spærretid, men blev i stedet vedtaget med en periode på tre måneder.

Formålet med reglerne er at "sikre, at der før, under og efter officielle besøg tages behørigt hensyn til kommunens ansatte og ikke mindst borgernes dagligdag og privatliv". Derudover må institutionerne ikke misbruges til valgkamp og valgmateriale.

- Det er ganske fornuftigt, så vi ikke generer vore ældre og svage borgere, og det mener jeg stadig, siger Heino Hahn, der stadig bakker op om reglerne, til sn.dk.

Sager om spærretid i kommunerne er ikke nyt. Lignende regler har tidligere været indført i forskellige kommuner op til både folketings- og kommunalvalg.