Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Syddjurs genåbner sygesager

Syddjurs Jobcenter ændrer retningslinjerne for, hvad jobcenterets private samarbejdspartner kan håndtere i sygedagpengesager, efter at Beskæftigelsesankenævnet har afgjort en række enkeltsager
28. FEB 2012 13.10

SYDDJURS: Den private samarbejdspartner på sygedagpengeområdet vil fremover ikke være medunderskriver på dokumenter i sagsbehandlingen. Kommunens sagsbehandlere har ansvaret for alle sager, og vil alene være underskrivere.

Afgørelserne fra Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltning Midtjylland, kommer på baggrund af en række ankede sager. De nye afgørelser præciserer linjerne for, hvad Syddjurs Kommune kan overdrage til et privat firma i behandlingen af sygedagpengesa-ger.

Syddjurs Kommune vil overveje om afgørelserne skal ankes, men vil under alle omstæn-digheder rette de administrative processer til efter ankenævnets afgørelser med det samme. Det betyder at den private aktør ikke længere vil være at finde som underskriver eller medunderskriver af sagsbehandlingsdokumenter. Den private aktør vil dog fortsat indgå i arbejdet med sygedagpengesager i forbindelse med opfølgning, udarbejdelse af ressourceprofiler og præsentere aktive tilbud for borgerne, oplyser borgmester Kirstine Bille:

- Den megen omtale i dagspressen om vores brug af en såkaldt anden aktør har rejst tvivl om retningslinjerne på området. Derfor hilser jeg velkommen at Beskæftigelsesankenævnet har taget stilling til sagerne. Vi vil selvfølgelig ændre praksis efter de nye afgørelser, og jeg vil samtidig beklage overfor de borgere, der kan blive generet af en genbehandling. Samtidig vil jeg godt sige, at afgørelserne ikke ændrer ved, at vi arbejder intensivt med sygedagpengeområdet. Det er ikke i hverken kommunens eller borgernes interesse at være på sygedagpenge længere end nødvendigt.

Afgørelserne i ankesagerne betyder, at Syddjurs Kommunes jobcenter skal genbehandle de sager, det private firma har været involveret i. Genbehandlingen af de i alt 137 sager vil blive sat i gang snarest. De berørte borgere vil blive kontaktet pr. brev i den nærmeste fremtid.