Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Syddjurs hanker op i arbejdet hos privat aktør

Syddjurs Jobcenter vil gennemgå de 15 sager, hvor der i forbindelse med den private aktør ISU/Vardas sagsbehandling, er begået fejl

SYDDJURS: Efter at Syddjurs Jobcenter blev opmærksom på, at der var begået fejl i forbindelse med bl.a. partshøring i et par sygedagepengesager behandlet af ISU/Varda, så er alle sager blevet gennemgået. I gennemgangen af 167 behandlede sager blev der fundet 15 sager med procedurefejl fra Syddjurs Jobcenter.

Syddjurs Jobcenter vil nu gennemgå de 15 sygedagpengesager i detaljer for at se om fejlen i partshøringen har givet anledning til forkerte afgørelser.

For at sikre proceduren i sagsbehandlingen fremover er arbejdsgangsbeskrivelserne blevet præciseret i det notat som ISU/Varda følger i deres daglige arbejde. Her fremgår det helt klart, hvilke dele af sagsbehandlingen, jobaktøren kan varetage. Det skriver kommunens jobcenter i en pressemeddelelse.

- Det er rigtigt ærgerligt, når der begås fejl i sagsbehandlingen. Men netop derfor har vi gennemgået og strammet op på vores procedurer, og det er godt at de fundne fejl har været små. Jobcenteret vil desuden se på sagerne med fejl igen, så vi kan sikre os, at det ikke har påvirket afgørelsen. Jeg vil også gerne tilføje, at vi ikke er i tvivl om lovgrundlaget for aftalen med ISU/Varda, og at borgere og Syddjurs Kommune har stor gavn af den ekstra indsats, det giver på sygedagpengeområdet, siger direktør Jørgen Andersen.

Notatet med arbejdsgangsbeskrivelser for ISU/Vardas arbejde rummer både en gennemgang af lovkrav og praksis, kompetenceplan og forretningsgangsbeskrivelse. Kompetenceplanen viser i oversigtsform, hvem der har ansvar og hvem der udfører opgaver i de enkelte dele af sagsbehandlingsforløbet.

Avisen.dk har på det seneste bragt en række artikler om kritisabel sagsbehanling i Syddjurs Kommune.

lcl