Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Suspender kommuners ret til at overtage sociale institutioner

DEBAT Formand og næstformand for Danske Regioner kalder det i et brev til socialministeren et 'utilgiveligt svigt', når tilbud på det specialiserede socialområde bliver lukket, udvandet eller fagfolkene spredt for alle vinde

Af Bent Hansen og Carl Holst
 

'Kære Karen Hækkerup

Regeringen har bebudet en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsfordeling mellem stat, kommuner og regioner. Primært med hensyn til sundhed, det specialiserede socialområde, miljøområdet og den regionale udvikling. Den evaluering hilser vi på vegne af Danske Regioner velkommen, ja ikke bare velkommen, men også helt nødvendig.

Når man i dag bliver alvorligt syg, ønsker man selvfølgelig den bedst mulige behandling af rutinerede læger med høj specialiseret viden om ens sygdom. Sundhedsområdet er indrettet efter en specialeplan, så ekspertisen er samlet i få faglige enheder. Det giver sikkerhed for, at man kan give den bedst mulige behandling til dem med de mest specialiserede behov.

Sådan er det imidlertid ikke på det sociale område. Snarere tværtimod. Har man, eller får man et svært og komplekst handicap, ønsker man naturligvis også den bedste og mest specialiserede hjælp. Gennem en kort årrække er store dele af det højt specialiserede socialområde afspecialiseret. Højt specialiserede tilbud er lukket eller udvandet og faglige miljøer spredt for viden. Det betyder, at de mennesker, som har svære og komplekse handicap og eller sociale problemer, har svært ved at få den rette hjælp.

Det kan de umuligt være tjent med. Der er på det sociale område et lige så stort behov for specialplanlægning som på sundhedsområdet. Der er behov for, at tilbud til små målgrupper drives med et tilstrækkeligt stort befolkningsgrundlag, for at kunne opretholde den højt specialiserede indsats. Med specialeplanlægning på det sociale område, opnår man ikke bare faglig bæredygtige behandling, hjælp og støtte. Tilbuddene vil også blive langt mere økonomisk bæredygtige.

Lad det være sagt med det samme: Det er fint, at man laver brede tilbud, som kan rumme mennesker, der har mindre komplekse behov. Men det er ikke fint, at man går på kompromis med de små grupper af mennesker, som har de største og mest komplekse behov. For os er det et utilgiveligt svigt.

På socialområdet har man de seneste år forsøgt at forfølge ideen om, at brede generelle tilbud i nærmiljøet er mindst lige så godt, som tilbud, der specifikt er målrettet en afgrænset gruppe og derfor har et koncentreret fagligt fokus og viden på en gruppe. Det er vi ikke enige i.

Der er en grund til, at vi udvikler specialer for mennesker, som har helt særlige og komplekse behov. I sundhedssektoren sætter vi ikke en mediciner til at operere hjerteklapper. Vi lader den specialisere læge varetage indgreb og behandling. Vi indlægger heller ikke patienterne på tilfældige afdelinger. De bliver indlagt der, hvor personalet har de rette faglige kompetencer for at give den bedst mulige og mest målrettede behandling.

Det må stå soleklart, at specialisering har betydning for den kvalitet, der tilbydes. Samtidig sikrer specialisering, at tilbud bliver drevet økonomisk bæredygtigt. Vejen frem er ganske enkelt specialeplanlægning på det speciali-serede socialområde.

I lyset af den kommende evaluering vil vi opfordre dig til at overveje, om ikke det vil være hensigtsmæssigt at suspendere den nuværende kommunale ret til at overtage sociale institutioner dvs. servicelovens § 186, indtil evalueringen af kommunalreformen er gennemført, og det specialiserede socialområdes fremtid afklaret.

Venlig hilsen


Bent Hansen og Carl Holst