Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Holbæk lukker akut-institution for unge

Isefjord akutafdeling lukkes ved årets udgang, fordi behovet er faldet og for mange pladser derfor står tomme
8. JUN 2011 10.14

HOLBÆK: Belægningen på Isefjord akutafdeling har gennem længere tid været faldende. Det skyldes, at både Holbæk Kommune og de omkringliggende kommuner ikke i samme grad som tidligere efterspørger akuttilbud til unge, oplyser kommunen.

- Tilbuddene på Isefjord benyttes af unge, som har akut brug for hjælp, fordi de ikke længere kan rummes i eget hjem, plejefamilie, opholdssted, efterskole eller andet sted. Det er derfor positivt, at behovet for denne type pladser er faldende, forklarer Helle Mariager, der er chef for det specialiserede børneområde.

Der er løbende sket personalemæssige tilpasninger som følge af den faldende efterspørgsel, men det på trods er der fortsat overkapacitet på Isefjord.

Tomme pladser er dyre
- Det er dyrt at have tomme pladser og ledige hænder, og det har betydet, at afdelingen de seneste år har haft et økonomisk merforbrug. Dette merforbrug forventer vi at komme til livs fremadrettet, fortæller Helle Mariager.

Holbæk Kommune vil også fremover sikre, at en ung med akut behov kan tilbydes hjælp. Det kan for eksempel ske ved at tilbyde akut hjælp i tilknytning til et af kommunens øvrige specialtilbud.

Medarbejderne på Isefjords akutafdeling vil så vidt muligt blive tilbudt ansættelse andet sted i kommunen.

mou