Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Handicapområdet kan styres - jeg ved det

Forsker vil gennem treårigt økonomistyringsprojekt i Randers bevise, at det kan lade sig gøre at levere mere for mindre til borgerne

RANDERS: Det er næppe nogen hemmelighed, at kommunernes økonomi er presset. Især handicapområdet har resulteret i en række overskridelser på budgetterne. Men økonomien kan styres - og det kan lade sig gøre at levere mere for mindre til borgerne.

Det mener forsker Anne Kirstine Svanholt i hvert fald. Hun er uddannet cand.scient.soc, og gennem et tre-årigt erhvervs ph.d.-projekt i Randers vil hun bevise sin påstand, lyder det fra Randers Kommune.

Projektet er sat i gang af Økonomidirektørforeningen og har netop fået støtte af Videnskabsministeriet. Målet er, at Anne Kirstine Svanholt i samarbejde med Randers Kommune, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, KMD og Aalborg Universitet får udviklet nye økonomi-styringsmodeller på de specialiserede socialområder, primært handicapområdet.

- Vi er nødt til at prioritere. Men det kræver både et detaljeret overblik over økonomien og en dyb faglighed. Jeg ved, det kan lykkes at levere mere for mindre. Men så skal den økonomiske styringsmodel også være indrettet rigtigt, siger Anne Kirstine Svanholt.

Vigtigt med ny økonomividen i kommunerne
Randers Kommune er en blandt mange kommuner med en presset økonomi, og socialdirektør Knud Aarup ser frem til samarbejdet:

- Jeg er glad for at kunne fungere som Anne Kirstines sparringspartner i Randers Kommune. God økonomistyring er ikke noget, der foregår i et centralt it-system. Det drejer sig om den ledelseskultur og det ledelsesrum, som økonomistyringen udspænder for den daglige leder på den enkelte arbejdsplads.

Også professor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet ser frem til at få spredt universitetets viden til kommunerne:

- Det tætte samarbejde med de chefer, der sidder med ansvaret for økonomien, giver os en unik mulighed for at skabe resultater, som kommer til at få en betydning i praksis. Hvad er der ved, at vi sidder på universiteterne og synes vi er kloge, hvis ikke også vi kan få vores viden ud, hvor den gør en forskel?

Styringsmodeller til fagchefer og institutionsledere
Projektets omdrejningspunkt er kommunernes behov for at sikre balance mellem budgetoverholdelse og lovgivningens krav om imødegåelse af borgernes behov for tilbud og ydelser af høj kvalitet. Det er kommunernes fagchefer og institutionsledere, der agerer indenfor disse rammer. Og derfor er projektets målsætning i høj grad at bidrage med nye styringsmodeller, der kan give fagchefer og institutionsledere endnu bedre redskaber til en effektiv økonomistyring.

- Uanset om en kommende regering har den ene eller den anden farve, kan vi ikke tillade os ikke at levere mest mulig kvalitet for skattepengene. Derfor skal der ledes og styres bedst muligt, fastslår Per Nikolaj Bukh.

Anne Kirstine Svanholt er uddannet cand. scient. soc. fra Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet som områdechef i socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Det treårige erhvervs ph.d. projekt bliver gennemført i Randers Kommune og Forsknings- og Innovationsstyrelsen har netop givet tilsagn om at medvirke til finansieringen af projektet. Målet med projektet er at skabe økonomistyringsmodeller på de specialiserede socialområder.

De specialiserede socialområder er en fællesbetegnelse for kommunernes indsats overfor blandt andet handicappede, misbrugere og anbragte børn og unge.


Foto: http://www.flickr.com/photos/threephin/with/1145200536/

ka