Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Succes med hjælp til selvhjælp i Kolding

Ældre har behov for mindre hjælp efter projekt med rehabilitering i hjemmeplejen
9. MAR 2012 13.35

KOLDING: Kommunen er for øjeblikket halvvejs med et projektet 'Styrk din hverdag - rehabilitering i Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen'. Og ifølge en midtvejsevaluering tegner resultaterne godt.

Evalueringen viste, at 102 borgere på evalueringstidspunktet havde været igennem et hjemmetræningsforløb, og af dem var ikke færre end 21 pct. blevet helt uafhængige af hjælp fra kommunen og 53 pct. har efter træningsforløbet et mindre behov for hjælp.

- Vi kan vist alle sætte os ind i, hvor meget det betyder for det enkelte menneske at være selvhjulpen i dagligdagen, så alene af den grund kan vi konstatere, at det er et rigtig godt projekt, siger formanden for Seniorudvalget, Søren Rasmussen (DF).

Evalueringen af 'Styrk din hverdag' viser dog også, at de fleste borgere, der visiteres til hjemmetræning i forbindelse med personlig pleje er meget motiverede, mens borgere, der visiteres hjemmetræning til praktisk hjælp er lidt sværere at motivere.

Endelig viser midtvejsevalueringen, at de største udfordringer i projektet - set fra personalets synspunkt - handler om at få det tværfaglige samarbejde til at fungere optimalt.

krn