Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

'Længst muligt...' inspirerer norsk minister

Hvis det står til norsk kommunalminister, skal Fredericias innovationsprojekt 'Længst Muligt I Eget Liv' rulles ud til samtlige kommuner i Norge

FREDERICIA: Norges kommunal- og regionalminister, Liv Signe Navarsete, har netop tilbragt en hel dag i Fredericia, og hvis det står til hende, skal projekt 'Længst Muligt I Eget Liv' rulles ud til samtlige kommuner i Norge.

Det er så småt i gang. Således er bl.a. den norske kommune Voss i gang med trænings- og rehabiliteringsindsatser som de, der arbejdes med i Fredericia.

- Jeg blev meget begejstret, da jeg hørte om måden, de arbejder med træning af ældre i Voss Kommune, og da jeg spurgte ind til projektet, fik jeg at vide, at det var et projekt i Danmark, der havde inspireret dem. Og så må man jo til 'kilden' - og det er her i Fredericia. Og jeg må sige, at besøget i dag, hvor jeg både har hørt om projektet og set det praktiseret på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter har været vældigt lærerigt, udtaler Liv Signa Navarsete og fortsætter,

- Jeg kan især godt lide det menneskesyn, der ligger bag projektet og i særdeleshed den livskvalitet, som 'Længst Muligt I Eget Liv' tilfører de ældre borgere. Ældre vil også gerne være selvstændige. Det kan dette projekt være med til at sikre - her bliver man, som borger, mere en samarbejdspartner end en klient, og det er meget positivt.

- Der er tydeligvis også andre gode resultater i projektet. Medarbejderne udviser både stolthed og glæde ved at arbejde på denne måde, og så har projektet også vist sig at være god for økonomien i kommunen. Det sidste er for mig ikke afgørende, udtaler Liv Signe Navarsete, der vil holde dialogen til Fredericia Kommune og gerne kommer igen.

Fredericia er et fyrtårn
Den norske minister fik ved besøget også lejlighed til at høre Vibeke Høy Worm, fuldmægtig i Socialstyrelsen, der fortalte om styrelsens planer for at rulle Fredericia-modellen ud til de øvrige kommuner i Danmark. Et arbejde der er i fuld gang. Således oplyste Vibeke Høy Worm, at 92 ud af landets 98 kommuner er i gang med enten at indføre eller planlægge rehabilitering med afsæt i modellen.

Fredericia Kommune har mærket en meget stor interesse fra andre kommuner og afholder derfor løbende konferencedage, hvor der informeres om opstart, implementering, erfaring og resultater.

- Vi skal se på de ældre som en differentieret målgruppe, der fortsat har udviklingsmuligheder. Vi skal have fokus på funktionsevne og ikke alder. Men fremadrettet skal vi også arbejde på at komme i dialog med de ældre borgere tidligere, end det sker i dag - for at forebygge, siger Vibeke Høy Worm.

- Fredericia er et fyrtårn indenfor dette område. Bl.a. fordi kommunen fra start har dokumenteret arbejdet, der viser tilfredse borgere, og at kommunen har kunnet spare ressourcer. Nu vil vi i Socialstyrelsen udarbejde en rehabiliteringsmetode, og når den ligger klar, vil vi bede to kommuner afprøve metoden, slutter Vibeke Høy Worm.

 

Foto: Fysioterapeut Heidi Petersen, minister Liv Signe Navarsete.