DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Stærkere faglighed skal bekæmpe omsorgssvigt af plejekrævende
Fra Demenscentrum Aarhus.
Foto: Joachim Ladefoged, Ritzau Scanpix.

Sygeplejerskerne:
Stærkere faglighed skal bekæmpe omsorgssvigt af plejekrævende

De fleste beboere på landets plejehjem er multisyge og har behov for kompetent pleje døgnet rundt. Det er vi som samfund nødt til at erkende, hvis vi skal bekæmpe omsorgssvigt, siger Dansk Sygeplejeråd.

Dansk Sygeplejeråd opfordrer politikere i kommuner og på landsplan til at erkende, at langt de fleste beboere på landets plejehjem i dag er så plejekrævende, at der er behov for at styrke den plejefaglige indsats på landets plejehjem.

Værdighed, omsorg og kompetent pleje hænger uløseligt sammen, siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

- Værdighed starter med, at den helt basale pleje er i top. Når man som ældre bliver afhængig af hjælp, er det et spørgsmål om den enkeltes værdighed, at man kan få den nødvendige og rettidige hjælp til personlig hygiejne, så man ikke sidder i en beskidt ble. Samtidig er det vigtigt, at basal pleje udføres med omsorg og respekt for den enkeltes værdighed i situationen.

Flere og sværere ældre

Ifølge studier fra Vive og Ældre Sagen er over halvdelen af beboerne på plejehjem i dag ramt af demens i varierende grad, og flertallet lider af flere sygdomme.

- Når vi accepterer den kendsgerning, kan vi bedre forstå, hvilke behov, der skal dækkes, og hvilke kompetencer, der er brug for på plejehjemmene, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Næstformanden mener, at en del af løsningen er større fokus på faglighed, dokumentation og systematik i den daglige pleje af hver enkelt beboer.

Glædeligt at kommuner retter op

Aarhus Kommune, der er hjemsted for plejehjemmet Kongsgården, hvor en stor del af dokumentaren er optaget, har besluttet at styrke den sygeplejefaglige indsats. Det er næstformand i Kreds Midt i Dansk Sygeplejeråd, Bente Alkærsig glad for. Hun så gerne, at tendensen spredte sig. 

- Vi har set at flere kommuner i vores område ansætter udviklingssygeplejersker. De fungerer ligesom specialeansvarlige på sygehusene og udvikler retningslinjer for kvaliteten af plejen, underviser i pleje og sørger for, at alle medarbejdere er klædt på til at levere den bedste pleje til den enkelte beboer.

Dansk Sygeplejeråd håber også, at dokumentaren vil give anledning til alvorlig refleksion og handling hos politikere kommunalt og på Christiansborg og blandt ansvarlige kommunale forvaltninger i hele landet.

rbr