DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kongsgården:
Skjult tv er blevet en rekvisit i et abespil om ansvaret

ANALYSE Rådmand Jette Skive (DF) og borgmester Jacob Bundsgaard (S) i duel om Kongsgården, ældreområdets økonomi og fogedforbuddet, men først og fremmest om hvem der skal stå tilbage med Sorteper.

AARHUS: Sagen om de skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus har hen over ugens første dage udviklet sig til et abespil, hvor sagens substans, både optagelserne og det de viser, er rykket ned i anden række i forhold til, hvem der ender med at få skylden for miseren. Om fogedforbuddet bliver ophævet, og om dokumentaren nogensinde bliver vist i tv, er forsat et åbent spørgsmål.

I udgangspunktet stod ældrerådmand Jette Skive (DF) svagest i spillet om ansvaret, fordi det var hendes afdeling der i sin tid sørgede for at få nedlagt fogedforbuddet, og rådmandens forsikringer om at hun gjorde det nødtvungent og kun fordi juraen krævede det, er svækket af at jura ikke er en eksakt videnskab og af at politikere er sat på jorden for at drive politik og ikke (nødvendigvis) gøre hvad embedsmænd siger.

Ikke desto mindre blev borgmester Jacob Bundsgaards (S) position stadig mere udsat, efterhånden som alt og alle, herunder til sidst både ældreminister og endog statsministeren, kommenterede på sagen fra Aarhus. Hans modtræk var, ikke et løfte om flere penge, men om at ældreområdet på næste års budget skal være 'et af de områder, der bliver prioriteret'.

Brug for flere penge

Jette Skives modsvar var en påmindelse om, at Dansk Folkeparti jo netop forlod sidste års budgetforhandlinger, fordi der ikke var opbakning til partiets krav om flere penge til ældreområdet. 'Borgmesteren har vidst hele vejen igennem, at der var brug for flere penge. Det kan simpelthen ikke komme bag på ham,' lød salutten.

Det var mandag. Tirsdag forhøjede rådmanden indsatsen ved at forlade sit hidtidige standpunkt om, at fogedforbuddet er urokkeligt. Som sagen havde udviklet sig, ville hun godt være med til at droppe det, men kun hvis byrådet ville tage del i ansvaret for det.

Dermed mente hun en beslutning på et ekstraordinært byrådmøde, men nej, det er ikke nødvendigt lød borgmester Jacob Bundsgaards svar. Byrådet havde allerede tilkendegivet sin holdning, og den var den samme som den Jette Skive nu har, sagde han. Men rådmanden stod fast. Der skal en formel beslutning til, ellers sker der ikke yderligere.

Borgmesteren: 'En fejlvurdering'

Men 'det er Jette Skive, der har fået nedlagt fogedforbuddet. Det er ikke en beslutning, der er truffet af byrådet', lød derefter borgmesterens reaktion, som han skærpede ved at kalde rådmandens oprindelige beslutning om et fogedforbud for 'en fejlvurdering', forløbet 'rodet' og håndteringen 'bestemt ikke prisværdig'. Han mindede også om, at 'rådmanden har ændret holdning flere gange undervejs'.

Om ophævelse af fogedforbuddet sagde han, at 'det hurtigste og mest oplagte er, at rådmanden træffer beslutningen. Det er hende, der har fået forbuddet nedlagt, og det er hende, som kan trække det', men han helgardede samtidig ved at love, at han 'nok skal være behjælpelig med at indkalde byrådet så hurtigt som muligt'. Med den let giftige tilføjelse: 'hvis hun ikke er villig til at træffe beslutningen selv'.

Det er hun ikke. Ikke nødvendigvis. Seneste udvikling i sagen er, at rådmanden vil spørge Kammeradvokaten til råds, siger hun til Ekstra Bladet.

- Nu begynder borgmesteren at sige, at det er mit ansvar. Nej, det er ikke mit ansvar, siger hun.

Hvis svaret fra Kammeradvokaten er, at det er ulovligt at trække fogedforbuddet tilbage, vil rådmanden have byrådet bag sig. 'Så har vi et fælles ansvar', siger hun til Ekstra Bladet. Hvis derimod Kammeradvokaten siger god for at droppe fogedforbuddet, er Jette Skive klar til selv at gøre det uden at dele hverken ansvaret eller æren med byrådet.