Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Socialpædagoger efterlyser skarpere regler

Ønsker sikkerhed og klarhed i håndtering af udviklingshæmmedes økonomi efter sag fra Esbjerg, hvor en beboer tilsyneladende er blevet bedraget for stort beløb

En ansat fra kommunen har tilsyneladende begået underslæb for flere hundrede tusind fra en udviklingshæmmet borgers konto. Sagen ærgrer Socialpædagogernes formand Benny Andersen som mener, der er behov for skarpere retningslinjer på området. Han siger i en pressemeddelelse:

- Der må under ingen omstændigheder være usikkerhed om, at de ansatte håndterer borgernes økonomi ordentligt. Det er uholdbart for de handicappede, deres pårørende og for medarbejderne selv. Vi er nødt til at have helt skarpe og præcise regler og vejledninger, der kan give gennemsigtighed og sikkerhed for alle parter i det her.

- De vejledninger, der gælder nu, er fra en fjern fortid. Borgerne bor i dag  ikke længere i institutioner, hvor de økonomisk bliver beskyttet. De bor i stigende grad i egen bolig med ret og pligt til at administrere deres egen økonomi. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer - også for vores medlemmer, som arbejder med at hjælpe og støtte borgerne i deres hverdag. Vi skal tage den enkelte borgers selvbestemmelse alvorligt også i forhold til økonomi, siger altså Benny Andersen. 

Socialpædagogerne ønsker en vejledning, der tager højde både for digitaliseringen og for de øgede krav til socialpædagogernes medvirken til borgerens selvbestemmelse på det økonomiske område. Socialpædagogerne tror, at løsningen ligger i muligheden for mere detaljerede administrationsaftaler for den enkelte borger - tilpasset det støttebehov borgeren har. Og som sætter konkrete retningslinjer for den måde borgerens penge skal administreres.

Socialpædagogerne peger også på behovet for et redskab i form af en personale-id til netbank, så at enkelte medarbejdere kan få adgang til betalinger af regninger, indhentelse af oplysninger fra skat osv. på en borgers vegne.

- Det ville lette meget administration, og også gøre transaktioner identificerbare, siger Benny Andersen.

De gældende vejledninger er netop nu ved at blive revideret i et samarbejde mellem Justitsministeriet og Socialministeriet. Lige som Socialpædagogerne deltager i en arbejdsgruppe om etik i håndtering af borgernes økonomiske midler.

- Men selv en ny vejledning kan naturligvis aldrig garantere, at der ikke kan ske svindel - den slags garantier findes ikke. Men vi kan forsøge at forbedre muligheden for, at socialpædagogerne får en mere moderne måde at hjælpe borgerne på og sikre gennemsigtighed og klarhed for alle de berørte parter," siger Benny Andersen.

mou