Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Mistanke om underslæb mod udviklingshæmmet

Mistanke om underslæb mod udviklingshæmmet

Esbjerg har anmeldt medarbejder til politiet efter mistanke om underslæb for måske flere hundrede tusind kroner overfor beboer på bosted for udviklingshæmmede

ESBJERG: Bofællesskabet Fyrparken er et botilbud for udviklingshæmmede, voksne mennesker. De første undersøgelser i sagen tyder på, at den pågældende medarbejder flere år i træk har hævet helt op imod 80.000 kr. årligt på beboerens konti. Den mistænkte medarbejder havde kun adgang til netop denne beboers konti. Det oplyser kommunen.

- Vi blev opmærksomme på, at der var noget ravruskende galt i slutningen af januar, og har så med det samme sat vores økonomiafdeling på at undersøge sagen nærmere. De har nu undersøgt sagen, og det viser sig, at der i flere år har været hævet store beløb på denne ene beboers konti, uden at der er den nødvendige dokumentation for en meget stor del af disse beløb.

- Vi har derfor i dag politianmeldt sagen, og politiet må nu undersøge mere detaljeret, om der er begået underslæb, og hvor omfattende det evt. er. Medarbejderen blev fritaget for tjeneste i januar, da ledelsen fik mistanke om, at der foregik noget ulovligt, siger Britta Martinsen, der er social- og tilbudschef i Esbjerg Kommune.

Grundig undersøgelse af alle transaktioner
Selv om der ikke er noget, der tyder på, at tilsvarende underslæb er begået andre steder, vil kommunens økonomiafdeling nu gennemføre en meget grundig undersøgelse af alle pengemæssige transaktioner på stedet. Samtidig vil reglerne omkring den økonomiske håndtering af beboernes penge og konti blive strammet op.

- Vi har selvfølgelig allerede regler, der beskriver, hvordan personalet og institutionernes ledelse skal dokumentere penge, der hæves på beboernes konti. Disse regler er åbenbart ikke præcise nok. Vi vil sørge for, at det regelsæt nu bliver strammet og opdateret. Alle ledere indenfor social- og tilbudsområdet vil herefter blive kontaktet direkte, så vi kan forhindre lignede underslæb andre steder, fastslår Britta Martinsen.

Leder fritaget for tjeneste
Den velbegrundede mistanke om underslæb på Bofællesskabet Fyrparken får også konsekvenser for den ansvarlige leder på stedet.

- Vi er meget chokerede over, at en medarbejder i flere år har kunnet hæve penge på en beboers konto, uden at der er ført et nøje tilsyn med disse transaktioner. Der er ganske enkelt tale om et for dårligt ledelsestilsyn, og vi har derfor været nødsaget til at fritage den ansvarlige leder for tjeneste fra dags dato.

- Den pågældende beboer, der har været udsat for det mangeårige underslæb, vil selvfølgelig blive holdt skadesløs. Vi vil naturligvis også sørge for, at beboeren har råd til at købe de nødvendige ting, indtil politiet har afsluttet undersøgelsen, siger Britta Martinsen.

mou