Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Slib saven - og kom ud af offerrollen

ANMELDELSE At være et ansvarligt menneske med stor livskraft kræver, at man tager ansvar for sig selv. Govey's klassiker om personligt lederskab er udkommet i ny og revideret udgave
25. MAJ 2011 6.00

Af ledelseskonsulent, cand. scient. adm., Lars Helleskov Engelbrektsen

'Syv gode vaner', indbundet
399,95 kr. Findes også i en paperback udgave til blot 149,95 kr.
Gyldendal Business, 408 sider.

En klassiker indenfor området livslang læring og udvikling er kommet i en ny udgave. Alle væsentlige begreber er nyoversat, så de fremstår korrekte i forhold til den måde, de bruges på i dag. Bogen 'Syv gode vaner', er forsynet med fint nyt introducerende afsnit af forfatteren selv, Stephen Covey og med forord af Jannick B. Pedersen, Adm. Direktør i FranklinCovey Nordic Approach.

Bogen udkom første gang i 1989 og har været en fast del af bestsellerlisten siden. Den foreliggende udgave er nr. tre i rækken. Når en bog ikke blot er kult, men kan betegnes som en bestseller og nyklassiker, og kun en håndfuld andre bøger i verdenshistorien har overgået dens salgstal på 30 millioner, må der være noget om bogens fortræffeligheder. Det er der også. Bogen kan kort og godt bruges til noget. Den anviser en vej til en mere effektiv anvendelse af ikke bare tiden, men livet i det hele taget.

'Syv gode vaner' er velskrevet og vel oversat af Annette Rosenberg.

Ikke en bog fyldt med floskler
Jeg har læst bogen for første gang, om end den har stået i min bogreol i en halv snes år i en tidligere udgave. Jeg frygtede lidt læsningen af den 350 sider lange bog, samt 50 siders efterskrift. Jeg frygtede en managementbog fyldt med floskler og banaliteter. Men tog fejl. Bogen er skrevet af en bredt funderet person, hvis kristne livssyn og positive livsindstilling skinner igennem. Det er et proaktivt menneske, for hvem offerrollen ikke er tilladt.

At læse bogen minder mig om at køre en varm kniv gennem smør. Let og uden modstand. Det betyder ikke, at bogen ikke givet noget at tænke over, men det serveres på en fint gennemtygget vis. Budskaberne er klart og tydeligt trukket frem ved hjælp af omhyggeligt opbyggede afsnit og sætninger. Bogen er rig på citater og vil kunne levere et hav af dem, til alverdens citatbøger. Bogen er nok meget et sammenskriv af og inspireret af eksisterende bøger på markedet, men det gør ikke noget, at en bog er en syntese, hvis budskaberne serveres på en god måde.

Covey indleder bogen med at gøre det klart, at hans idéer ikke er nye som sådan. Han forklarer, at han blot genfortæller gamle evigtgyldige principper, der er blevet formuleret af mange forskellige personer igennem historien.

Vigtigt med gode vaner
Covey gør meget ud af at forklare, hvorfor det at have gode vaner er så vigtigt. Han citerer bl.a. ordsproget:

'Så en tanke, høst en handling, så en handling, høst en vane; så en vane høst din skæbne'.

Det er ikke, hvad vi gør en enkelt gang, der skaber de store forbedringer i vores liv. Det er de ting, vi gør igen og igen, der virkelig rykker. Det er vanerne, der gør forskellen.

Produktion og produktionsevne - et vigtigt begrebspar
Covey's 7 vaner er baseret på det, han kalder P/PE-princippet. P står for produktion og PE for produktionsevne. Det er vigtigt at værne om produktionsevnen for at kunne skabe vedvarende produktion. Govey illustrerer dette ved at tage udgangspunkt i historien om gåsen og guldæggene. Man må ikke tænke for meget på guldæggene og glemme at værne om gåsen. Æsops fabel handler om, at en bonde opdager, at han har en gås, der lægger et enkelt æg om dagen, af guld. Men kun eet pr. dag. Bonden bliver grådig og slagter gåsen for at tømme den for guldæg. Den er tom og dermed er grundlaget (produktionsevnen) væk. Den skal man ellers værne om. Det gælder i alle livets forhold.

Indefra og ud
Et andet centralt tema i bogen er det Covey kalder 'Indefra og ud'. Denne filosofi går ud på, at man starter 'inde' og derefter bevæger sig 'ud'. Med andre ord bør man først have styr på sig selv og have orden i sit indre, inden man kan bidrage positivt til andre mennesker. Man kan ikke forbedre relationen til andre, før man har forbedret relationen til sig selv. Tilsvarende bør man først kunne give løfter til sig selv og holde dem, inden man begynder at give løfter til andre.

Vanerne.

De syv vaner er:
Vane 1: Vær proaktiv
Vane 2: Begynd med slutningen
Vane 3: Gør det første først
Vane 4: Tænk vind/vind
Vane 5: Søg først at forstå derefter at blive forstået
Vane 6: Skab synergi
Vane 7: Slib saven.

1. vane: Vær proaktiv: Vi er selv ansvarlige for vores liv. Vi skal have fokus på det, vi selv kan påvirke (indflydelsessfæren), og ikke på det, vi ikke kan påvirke (interessesfæren). Lad være med at bekymre dig om vind, vejr, konkurrenter, dommere osv., som ligger i interessesfæren.

At være proaktiv betyder mere end blot at tage et initiativ. Det betyder, at vi som mennesker er ansvarlige for vores eget liv. Vores adfærd er et resultat af vores beslutninger, ikke af vores omstændigheder. Vi kan sætte værdier højere end følelser. Vi har initiativet til og ansvaret for at få ting til at ske.

Reaktive mennesker bliver ofte påvirket af deres fysiske miljø. Hvis vejret er godt, har de det godt. Hvis ikke, påvirker det deres holdning og indsats. Proaktive mennesker definerer deres eget vejr.

Reaktive mennesker påvirkes også af 'det sociale vejr', det sociale miljø. Når folk behandler dem godt, har de det godt; når folk ikke gør, bliver de defensive og selvbeskyttende. Reaktive mennesker opbygger deres følelsesliv omkring andres adfærd og tillader dermed andres svagheder at styre dem.

Reaktive mennesker styres af følelser, af omstændigheder, af deres miljø. Proaktive mennesker styres af værdier, som er omhyggeligt gennemtænkte, udvalgte og indoptagne.

Som Eleanor Roosvevelt sagde: 'Ingen kan såre dig uden din tilladelse' eller som Gandhi sagde: 'De kan ikke tage vores selvrespekt fra os, medmindre vi giver den til dem'.

Vores grundlæggende natur er at handle, ikke at blive handlet med, skriver Govey.
Og så er det ifølge forfatteren ikke nedgørende at holde folk fast på deres ansvar - det er bekræftende.

Du kan i øvrigt høre på en persons sprogbrug, om han er aktiv eller reaktiv. Den reaktive siger: 'Der er intet jeg kan gøre', 'Sådan er jeg bare', 'De går ikke med til det', 'Det er jeg nødt til at gøre', 'Hvis bare', osv. og i samme dur. Den aktive, den proaktive vil sige, at man skal se på alternativer, og siger som indledning til en sætning: 'Jeg vælger', 'Jeg foretrækker', 'Jeg vil'.

Det er i sproget, vi kan aflytte en persons natur, men også om han eller hun er kørt fast i en reaktiv tankemåde, reaktion, position. Den reaktive vil bebrejde andre sin situation. De taler måske om deres egen skæbne.

Proaktive mennesker vil arbejde med de ting, de kan gøre noget ved. Det kontrollerbare. Den proaktives forhold til ansvar og fejltagelser er at erkende fejl, med det samme, rette den og lære af den.

2. vane: Begynd med slutningen: Hvad ville du gerne have, at din ægtefælle, dit barn, din ven og din kollega sagde om dig til din begravelse? Gør dette til din egen definition af succes: Skriv din personlige grundlov, som skal være dit kompas i livet.

Ledelse er fokus på bundlinien. 'Hvordan kan jeg bedst opnå bestemte ting?' Lederskab har med den øverste linie at gøre; 'Hvilke ting vil jeg gerne opnå'. Med andre ord: 'Ledelse er at gøre tingene rigtigt; lederskab er at gøre de rigtige ting'.

Den personlige grundlov eller forfatning er en personlig missionserklæring baseret på rigtige principper. Den personlige forfatning er grundlaget for at træffe større, eksistentielle beslutninger, grundlaget for at træffe hverdagsbeslutninger midt i de omstændigheder og følelser, der påvirker vores liv. Det giver det enkelte menneske den samme tidløse styrke midt i forandringerne. Folk kan kun leve med forandringer, hvis de indeholder en uforanderlig kerne. Nøglen til at kunne klare forandringer er en uforanderlig fornemmelse af, hvem du er, hvad dit formål er, og hvad du værdsætter.

3. vane: Gør det første først: Opgaver kan klassificeres ud fra, om de er vigtige eller uvigtige, og om de haster eller ikke haster. Der spildes for meget tid på uvigtige opgaver.

Vane 3 er det personlige udbytte, den praktiske opfyldelse af Vane 1 og Vane 2. Vi reagerer på hastesager og forfølger dem. Selvom de ikke er vigtige. Ting der haster, er som regel ret synlige. De presser sig på, de insisterer på handling. De er som regel populære hos andre. De er som regel lige foran os. Og de er ofte behagelige, nemme og sjove at gøre. Men alt for ofte er de uvæsentlige. Vigtighed har derimod at gøre med resultater. Hvis noget er vigtigt, bidrager det til din hensigt, dine værdier og dine højt prioriterede mål. Vi reagerer på hastesager. Problemet er, at vi ikke praktiserer Goveys vane 2. Hvis vi ikke har en klar idé om, hvad der er vigtigt, og om de resultater, vi ønsker i vores liv - bliver vores opmærksomhed let afledt, så vi reagerer på hastesagerne.

4. vane: Tænk vind/vind: Vind/vind betyder, at begge parter får noget ud af det. Der er ingen taber. En variant er vind/vind eller ingen handel; dvs. hvis der ikke kan findes en vind/vind-løsning, så bliver der ingen aftale.

5. vane: Søg først at forstå, derefter at blive forstået: Vi er trænede i at læse, skrive og tale, men ikke i at lytte. For at forstå en anden, skal vi leve os ind i den andens situation, dvs. benytte indlevende lytning. Først når vi forstår den anden, kan vi komme videre.

6. vane: Skab synergi: Synergi er når 1 +1 = 3++, når man søger efter det 3. alternativ, når man sætter pris på forskel osv.

7. vane: Slib saven: Det drejer sig om at bevare og forbedre dit største aktiv - dig selv. Det gælder fysisk, socialt, følelsesmæssigt, åndeligt og mentalt.

Det drejer sig om bestandig læring og udvikling. Det drejer sig om den vedvarende indsats for at blive bedre og bedre til at leve vores liv.

En bog spækket med evigtgyldige citater og visdomsord
Bogen er spækket med citater, visdomsord, anekdoter og selvoplevede situationer. Meget levende og praksisnær. Godt underholdt i timevis kan jeg vende mig mod havearbejdet igen. Det spirer og blomstrer alle vegne. Ikke kun i Goveys bog.

Vanerne og principperne er tidløse, og derfor har bogen stadig sin berettigelse. Det vil den nok også have om 30 år. Jo større forandringer og jo vanskeligere udfordringer, jo mere relevante er vanerne.

De første tre vaner og den sidste handler om at styrke vores personlige livskraft gennem selvledelse, de tre øvrige om hvordan vi skaber resultater sammen med andre.

Offerrollen og indre balance og ro
Govey er bedst, hvor det handler om tanker om reaktive, henholdsvis proaktive mennesker, og når det handler om offerrollen og i øvrigt generelt omkring vores tidsanvendelse. Der er også noget at komme efter, hvis man interesserer sig for tidsstudier, forstået som anvendelsen af tid.

Omkring offerrollen skriver Govey bl.a., at når vi bukker under for overbevisningen om, at vi er ofre for vores omstændigheder og giver efter for den deterministiske tilstand, mister vi håb og initiativ og slår os til tåls med resignation og stagnation. Jeg er en brik, en marionet, et tandhjul i den store maskine, og der er ikke noget, jeg kan gøre ved det. Fortæl mig bare, hvad jeg skal gøre!

Jeg synes, vi ser den slags retorik og holdning bredt i samfundet i dag. Måske fordi vi mangler en mission med vores liv og med vores job. Der mangler en bevidsthed om den dybere mening med alting. Govey's tydelige kristne sindelag skinner igennem. Der er også referencer til det jødisk-kristne 'idékatalog' og etik, vi trækker på i den vestlige verden.

Govey er ikke overbevist om, at vejen til effektivitet handler om at møde tidligere, blive længere og leve med at være opofrende, et stykke tid. Det er problemet med vores kultur, at vi tænker sådan. Sandheden er, at indre balance og fred ikke skabes ved hjælp af disse faktorer, de følger den person, som udvikler en klar fornemmelse af sine højeste prioriteter, og som lever med fokus og integritet i forhold til dem.

Det tager nogle sommeraftner og måske nætter at læse bogen og dermed kræves en indsats, men husk, det vi opnår for nemt, værdsætter vi for lidt. Alting får sin værdi i kraft af de omkostninger, der er forbundet med det (Thomas Paine). Jeg har citatet fra Govey, naturligvis. Bogen er fyldt med dem og de anvendes klogt.