DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Sag om pesticid-rod i Miljøstyrelse gav påtale til to chefer

Miljøstyrelsens direktør, Lars Hindkjær, beklager situationen med passivitet i styrelsen, som han har det overordnede ansvar for.

I fredags fik miljøminister Lea Wermelin (S) redegørelsen for, hvorfor gentagne påtaler fra EU om at overholde direktiver om pesticidrester i drikkevandet var strandet i Miljøstyrelsen.

Nu har passiviteten i styrelsen betydet påtaler til to chefer, oplyser styrelsen. Passiviteten betød dels, at EU-kommissionen gennem flere år ikke er blevet underrettet om, at Danmark tillod dispensationer til vandværker, der ikke var grundlag for. Samt at kommuner og vandværker ikke fik korrekt besked om, hvilke dispensationer der var lovlige, og hvilke der ikke var.

Redegørelsen fredag viste, at problemet var endnu større end først beskrevet. Og med ministerens ord ville hun sikre, "at styrelsens forvaltning ikke endnu engang bliver udsat for kritik" - og blev citeret for, at "det må simpelthen stoppe".

Tre spor skal rettes op

Direktør Lars Hindkjær siger efter mødet med ministeren:

- Ministeriets ledelse har allerede påtalt over for mig, at Miljøstyrelsens forvaltning af midlertidige drikkevandsdispensationer m.v. – som redegjort for af Miljøstyrelsen – har været i strid med EU-reglerne. Den forvaltning har været utilfredsstillende, og det beklager jeg. Det er mit overordnede ansvar, hvordan Miljøstyrelsen løser sine forvaltningsmæssige opgaver.

Lars Hindkjær har efter mødet givet påtaler til to af Miljøstyrelsens chefer.

I forhold til den fremadrettede opfølgning er der i redegørelsen er skitseret tre spor for genopretningen. De handler om Miljøstyrelsens procedurer i forbindelse med EU-arbejdet og om procedurer i forbindelse med dispensationer og om at skærpe fokus i arbejdet med vejledninger.