Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Wermelin varsler oprydning i Miljøstyrelsen efter pesticid-rod

Ingen i Miljøstyrelsen har set det som sin opgave at videregive information til EU-Kommissionen om danske dispensationer til pesticid-indhold i drikkevand.
27. NOV 2020 11.26

I starten af november måtte Miljø- og Fødevareministeriet fortælle, at Miljøstyrelsen i årevis havde givet dispensationer til pesticider i drikkevandet, de ikke måtte give. Det fik miljøminister Lea Wermelin (S) til at afkræve styrelsen en redegørelse.

Den er nu kommet og viser, at problemet er endnu større end først beskrevet. Og kan føre til skridt mod ansatte i Miljøstyrelsen samt en stor oprydning i styrelsen.

- Der skal ryddes op i forvaltning. Jeg vil derfor indkalde direktøren for Miljøstyrelsen til et møde, så det sikres, at styrelsens forvaltning ikke endnu engang bliver udsat for kritik. Det må simpelthen stoppe, skriver Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Kammeradvokaten skal undersøge

I starten af november blev det fortalt, at der siden 2013 var givet 65 dispensationer imod reglerne for pesticider i drikkevandet, hvoraf 12 var aktive. Men redegørelsen viser, at tallet er 87 og af 17 af dem fortsat er gældende.

Dispensationerne har sat et kritisk fokus på Miljøstyrelsen, fordi styrelsen var fuldt informeret af EU-Kommissionen om, at dispensationerne ikke måtte gives. Men den information er ikke givet videre. Og EU er ikke – som det skal ske – blevet oplyst om dispensationerne.

"Ingen af de medarbejdere, der er gennemført samtaler med, har opfattet det som deres opgave", står der i redegørelsen om, hvorfor det ikke er sket.

Ifølge pressemeddelelsen vil der blive påtalt et behov for ”oprydning” over for Miljøstyrelsens direktør, og der skal i styrelsen tages ”stilling til eventuelle ansættelsesretslige tiltag”. Derudover skal Kammeradvokaten lave en undersøgelse.

ka