DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
- Sæt nu de vederlag op, Vestager
Foto: Colourbox

- Sæt nu de vederlag op, Vestager

I marts afviste ministeren at give højere vederlag til kommunalpolitikere, men nu får hun en ny henvendelse, denne gang fra KL's formand Erik Nielsen (S)
28. JUN 2012 15.19

'I den nuværende økonomiske situation kan jeg – hvor sympatisk tanken end måtte være – ikke give tilsagn om nogen ændring af det eksisterende vederlagsniveau.' Sådan lød svaret i marts fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

Sidenhen har Folketinget dog besluttet at give sig selv en lønforhøjelse, og det giver nu KL-formand Erik Nielsen anledning til igen at skubbe på for et bedre økonomisk vederlag for det kommunalpolitiske arbejde.

- I KL har vi længe efterlyst et eftersyn af kommunalpolitikernes vederlag. Efter kommunalreformen har kommunalpolitikerne fået større ansvar og arbejdsbyrden er steget markant. Alligevel er størrelsen af kommunalpolitikernes vederlag ikke fulgt med. Den nuværende regulering følger ikke engang prisudviklingen. Dermed udhules vederlaget reelt år for år. Det hænger ikke sammen, skriver Erik Nielsen således i et brev til Vestager.

Ikke et fuldtidsjob
I forbindelse med afvisningen af en forhøjelse af vederlaget understregede Vestager, at hun ikke mente kommunalpolitik skulle have karakter af fuldtidsarbejde.

'Vi skal holde fast i grundtanken om, at medlemskab af en kommunalbestyrelse er et fritidshverv. Det skal være muligt at varetage et arbejde ved siden af hvervet som kommunalpolitiker,' skrev hun.

Og Erik Nielsen er enig i, at kommunalpolitik ikke skal være et fuldtidsjob. Men:

'Hvis vi vil tiltrække dygtige folk til det kommunalpolitiske arbejde, bør der også gives et rimeligt vederlag. Derfor mener KL, at det er tid til både at hæve kommunalpolitikernes vederlag og sikre en rimelig fremtidig reguleringsordning,' skriver han.

En investering i lokaldemokratiet
Erik Nielsen understreger, at man i KL godt er klar over, at der er økonomisk krise, og at en diskussion af økonomiske vederlag til politikere derfor er et følsomt emne.

'Vi opfatter det dog som en nødvendig investering i vores lokaldemokrati – en investering, der desværre har været udskudt alt for længe. Jeg håber derfor, at regeringen vil bruge reguleringen af folketingmedlemmernes løn som en anledning til også at give kommunalpolitikernes vederlag et tiltrængt løft,' afslutter Erik Nielsen.

lcl/ka