Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Regler og bureaukrati bremser arbejdsglæden, så flere kommuner får store friheder på skole- og dagtilbudsområdet.
Foto: Olafur Steinar Gestsson, Ritzau Scanpix

Regeringen får flertal bag sine nye frikommuner

Et flertal i Folketinget er nu blevet enige om de fire nye frikommuner på dagtilbuds- og skoleområdets beføjelser og krav, der helst skal fravige de gældende så meget som muligt.

Syv kommuner får de kommende år større frihed fra regler og bureaukrati på udvalgte velfærdsområder. Det lagde Mette Frederiksen op til i sin åbningstale i oktober, og nu er der politisk opbakning på skole- og dagtilbudsområdet. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

På dagtilbudsområdet er det Helsingør og Rebild kommuner, mens det på folkeskoleområdet er Esbjerg og Holbæk kommuner, der således forpligter sig til at sætte dagtilbud og folkeskoler fri fra kommunale dokumentationskrav, så bureaukratiet formindskes.

Det skyldes bl.a., at styringen lægger låg på arbejdsglæde og faglighed, forklarer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Det var ikke hensigten, men det er ikke desto mindre resultatet. Hver enkelt regel kan være god nok. Men den samlede mængde duer ikke. Vi giver mulighed for at starte på så godt som et blankt stykke papir. Det er et nybrud, og jeg kan næsten ikke vente med at se, hvad de finder på derude for at gøre hverdagen bedre for børnene og skabe bedre dagtilbud og skoler, siger ministeren.

Afvig så meget som muligt indenfor hegnspælene

To politiske aftaler mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet sikrer, at medarbejdere og ledere i de fire kommuner fritages fra hovedparten af den statslige og kommunale regulering på dagtilbuds- og folkeskoleområdet i de kommende tre år.

I Esbjerg og Holbæk skal man i videst muligt omfang fravige de statslige og kommunale regler i den treårige forsøgsperiode. I stedet skal der lokalt findes nye veje i opgaveløsningen på folkeskoleområdet. Ministeriet understreger, at "de fravegne statslige og kommunale regler ikke blot erstattes af nye lokale regler, så skolerne ikke opnår den ønskede frihed."

På samme måde skal Helsingør og Rebild fravige reglerne på dagtilbudsområdet.

På begge områder er der dog fortsat en række "hegnspæle", som ministeriet kalder dem, der skal overholdes. For Helsingør og Rebild gælder bl.a., at byrådets ansvar fastholdes, og altså at kommunen har det samlede ansvar og fx stadig skal føre tilsyn med dagtilbud mv. Det samme gælder pladsanvisning og at opkræve forældrebetaling.

På skoleområdet gælder fx fortsat, at der er frit skolevalg, undervisningpligt og mulighed for vederlagsfri skolegang. 

ibs