DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Syv kommuner er SÅ klar til mere frihed
De syv kommuner får friere tøjler til at give en bedre dagligdag for børn og ældre.
Foto: Ditte Valente, Ritzau Scanpix

Syv kommuner er SÅ klar til mere frihed

Syv borgmestre er begejstrede over den opringning, de fik fra Mette Frederiksen i weekenden.

Syv kommuner vil de kommende år få større frihed fra regler og bureaukrati på udvalgte velfærdsområder. 

Det afslørede Mette Frederiksen (S) i går i sin åbningstale, men de syv borgmestre vidste det allerede i forvejen. De blev nemlig ringet op i weekenden af statsministeren - selvfølgelig med strenge påbud om at holde på hemmeligheden indtil tirsdag.

De syv borgmestre skal nu have opbakning til forsøgene i deres byråd, og så er det meningen, at der til foråret skal laves konkrete velfærdsaftaler mellem regeringen og de syv kommuner om, hvilke regler de ønsker at blive fritaget fra.

Men alle tager de med glæde imod tilbuddet fra statsministeren. 

De syv kommuner er bredt fordelt over hele landet, og to af dem skal have frie tøjler på dagtilbudsområdet, to på skoleområdet og tre på ældreområdet.

Skoler: Esbjerg og Holbæk

I Esbjerg er borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) stærkt begejstret. 

- Det er en fantastisk god idé, som statsministeren fortjener stor ros for. Mette Frederiksen mener, at afbureaukratiseringen går for langsomt, og det kan jeg kun være enig med hende i. For Esbjerg Kommune er det en helt fantastisk chance – Esbjerg Byråd har indskrevet i vores Vision 2025, at vi vil have Danmarks bedste skolevæsen, og nu får vi muligheden for at bygge det op, som vi ønsker det - helt fra bunden, siger han til JydskeVestkysten.

Formanden for børn- og familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), kalder forslaget en drøm, der går i opfyldelse.

- I mit hoved vrimler det med alle de muligheder – måske skal de lange skoledage væk, eksaminerne i valgfagene, elevplaner og alle de andre bureaukratiske benspænd, og vi har også en del regelrytteri lokalt, som skal ud. Det her bliver bare godt, siger hun til avisen.

I Holbæk håber borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), at forsøget kan bruges til at hjælpe de børn, der ikke har det godt og ikke lærer det, de skal, siger hun til sn.dk.

- Præcis hvad vi skal gøre, vil jeg insistere på at vente med. Jeg mener, at en af de store fejl i skolepolitikken har været, at politikere har ment, at de bare skulle sætte sig ind i et mødelokale og diktere, hvordan man skulle drive skole lokalt. Sådan skal det ikke være i Holbæk Kommune. Politikerne ved ikke altid bedst. Derfor vil jeg nu sætte en proces i gang, hvor alle dem, der er i skolen hver dag, kan komme med bidrag til, hvad vi skal bruge de her frihedsgrader til, så børnene kan få en bedre dag, siger hun til avisen.

Dagtilbud: Helsingør og Rebild

I Helsingør forventer borgmester Benedikte Kiær (K), at byrådet først skal sætte nogle mål og en retning for det kommende udviklingsarbejde, og at det derefter bliver op til medarbejdere, forældre og bestyrelser at lægge hovederne i blød, skriver Helsingør Dagblad.

- Jeg skal ikke lægge nogle rammer i dag, men et mål kunne være, at institutionerne sammen med forældrene ser på, hvordan åbningstiderne skal være. Et andet mål kunne være, at alle børn skal være klar til at modtage undervisning i 0. klasse, blandt andet ved at kunne tale dansk. Et mål kunne også være, at i Helsingør kommune, hvor vi er stærke på kulturtilbud, får vi endnu mere kultur ind i dagtilbuddene, siger hun til avisen og fortsætter:

- Det bliver den ultimative borgerinddragelse. Forældre og de, der sidder i bestyrelserne, får et ansvar, de ikke har haft før. Og det siger sig selv, at vi skal klæde lederne og forældrene og alle medarbejderne på i forhold til, hvad de får af muligheder.

I Rebild vil borgmester Leon Sebbelin (R) nu hurtigst muligt søge opbakning hos byrådet til forsøget, som han håber vil udvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud. 

- Der betyder det meget, at vi i Rebild Kommune allerede har en mangeårig tradition for stærke institutioner baseret på stor tillid til medarbejdere og den lokale ledelse og uddelegering på baggrund af kompetencer, siger han.

Ældre: Viborg, Middelfart og Langeland 

I Viborg ser borgmester Ulrik Wilbek (V) det nye forsøg som meget mere vidtgående end de tidligere frikommuneforsøg, siger han til Viborg Stifts Folkeblad, og han ser frem til at samarbejde med alle parter på området.

- Statsministeren har jo fundet ud af, at der næppe bliver flere penge til velfærd. Hun har også - som mange andre regeringer tidligere har gjort det - lovet, at hun ville gøre noget ved bureaukratiet, og det gør hun så med forslaget, og det hilser jeg velkomment, siger han til avisen.

Formanden for kommunens ældre- og aktivitetsudvalg, Lone Langballe (DF), glæder sig også. Hun håber, at kommunen blandt andet kan eksperimentere med boformer, hvor generationerne i højere grad bor side om side, siger hun til avisen.

Langeland erklærer borgmester Tonni Hansen (SF) sig pavestolt og beæret over udpegningen, som han tror hænger sammen med, at hver tredje i kommunen er over 65 år. Han er nu klar til dialog med personalet og kommunalbestyrelsen.

- Vi har selv været kritiske over for meget detailregulering, men alle landets øjne vil nu også hvile på os, fordi der vil være stor interesse i at følge med i det, vi laver. Vi bliver fri for alle de snærende regler og bånd, og det er også et kæmpe ansvar, siger han til Fyns Amts Avis.

Han udtrykte over for Mette Frederiksen sin bekymring om, at ideen med at smide bureaukratiet over bord kan ende i nye bunker af papirer fra ministerierne.

- Vi skal have den totale frihed, og det fik jeg også sagt til statsministeren, fortæller Tonni Hansen til avisen.

I Middelfart forventer borgmester Johannes Lundsfryd (S), at forsøget vil frigive noget tid og energi, som kan bruges til pleje og omsorg, skriver han på Facebook.

Især satser han på, at der kan frigives tid fra dokumentation, siger han til flere medier.

- I dag er der en lang række regler omkring dokumentation, som sluger mange timer. Hver eneste regel er lavet i den bedste intention, men hvis man samler alle regler, så går der simpelthen for meget tid med at dokumentere i stedet for at bruge tiden på fru Hansen, siger han til TV2 Fyn.