Rapport: Mange lærere er trætte af læringsplatforme og Aula
Aula får hug i kortlægningen, hvor kun 19 pct. af lærerne synes, at platformen har gjort livet lettere. 39 pct. mener tværtimod, at kommunikation med forældre er blevet sværere.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Rapport: Mange lærere er trætte af læringsplatforme og Aula

Digitale redskaber letter hverdagen i folkeskolen, men der er plads til forbedring, viser kortlægning.

Ikke færre end 40 pct. af lærerne vurderer, at udbyttet af deres læringsplatform i mindre grad eller slet ikke er tiden værd eller giver bedre undervisning.

Det viser en ny rapport fra Styrelsen for It og Læring, som præsenterer den afdækning af folkeskolelærernes digitale hverdag, som Folketinget for halvandet år siden udbad sig.

Siden 2017 har alle kommuner haft en digital læringsplatform til at samle en række digitale funktioner, typisk levereret af EasyIQ, KMD (MinUddannelse), Meebook eller Systematic (MoMo).

Selv om 52 pct. af lærerne i undersøgelsen er enige eller overvejende enige i, at udbyttet af læringsplatformen står mål med den brugte tid og øger kvaliteten af undervisningen, mener 40 pct. altså det modsatte.

Aula har gjort det sværere

Dertil kommer kommunikationsplatformen Aula, som har erstattet det tidligere Forældreintra.

61 pct. af lærerne oplever, at de skal tjekke og opdatere information for mange forskellige steder, og 39 pct. vurderer, at Aula har gjort forældrekommunikation sværere, mens kun 19 pct. synes, det er blevet lettere. De sidste 42 pct. mener, det er uændret.

Kritikken af Aula kommer ikke som nogen overraskelse for Danmarks Lærerforening.

- Det er helt uacceptabelt, at der ikke er fundet gode løsninger på det endnu. Det er den samme og meget markante tilbagemelding fra faglige foreninger og medlemmer over hele landet, vi hører. Aula har mange børnesygdomme, som ikke er løst. Man skal ind alt for mange steder. Det er alt for ufleksibelt til brug i en almindelig lærerhverdag. Vi er i dialog med Aula i forhold til de her problemstillinger, men det er ikke løst endnu, siger formanden for foreningens undervisningsudvalg, Regitze Flannov, til fagbladet Folkeskolen.

God kvalitetet

Mens analoge lærermidler bliver købt lokalt på skolerne, bliver de digitale læremidler i højere grad købt centralt i kommunen. 64 pct. af lærerne føler, de har indflydelse på indkøbet, og 76 pct. er tilfredse med indflydelsen.

Ikke færre end 92 pct. vurderer, at kvaliteten er god, men 40 pct. efterlyser et større udvalg af digitale og analoge læremidler.

Rapporten viser også, at der er stor forskel på, hvor meget lærerne bruger digitale redskaber i undervisningen, men at et flertal synes, at det digitale letter arbejdet (68 pct.) og forbedrer undervisningen (58 pct.). Lærere i udskolingen bruger de digitale ressourcer mest og er gladere for dem, end man er i indskolingen.

Undersøgelsen bygger på på svar fra 520 lærere, 116 skoleledere og 70 kommunale skolechefer.

Se hele rapporten her.

Se bilag med samlet tabelrapport her.

Se bilag om metoder her.