Psykiatrisk afdeling har rettet op på alvorlige problemer

KORT NYT16. JUL 2021 13.58

VORDINGBORG: I mere end et år har et afsnit på det psykiatriske hospital Oringe i Vordingborg været pålagt forskellige påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Nu er de seneste påbud fra april blevet ophævet. Dengang lød der kritik af, at patienternes sikkerhed var i fare. Styrelsen har nu vurderet, at der i høj grad er kommet styr på situationen på nær enkelte procedurer, der fortsat skal arbejdes på. Det skriver TV2 Øst.

Påbuddene fra april, der nu er blevet ophævet, lød, at der skulle rettes op på, at lægefaglige vurderinger, medicingennemgang, journalføring, behandlingsplaner og behandling med antipsykotiske og afhængighedsskabende lægemidler ikke var tilstrækkelig. Kritikpunkterne kom samtidig med, at afsnittet oplevede personaleflugt og voldsomme episoder, som da en beboer truede med ildspåsættelse.

Efter de tidligere påbud blev afsnittets ledelse skiftet ud i oktober for at rette op på situationen i samarbejde med ledelsen for hele afdelingen. Det arbejde er nu lykkes med fokus på nærværende ledelse, klar ansvarsfordeling og en forbedring af de sundhedsfaglige kompetencer. Enkelte af de tidligere kritikpunkter skal der fortsat arbejdes på.

mh