Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Politikerbesøg henvist til efter åbningstid

FV 11 Vordingborg Forældreråd havde inviteret kandidater fra alle partier til at se hverdagen i en børnehave - men det måtte de ikke
13. SEP 2011 15.45

VORDINGBORG: 'Vordingborg kommunes ledelse lægger hindringer i vejen for demokratiet' lyder overskriften på en mail fra Vordingborg Forældreråd, der torsdag ville have haft fokus på normeringen i daginstitutioner.

Forældrerådet og FOLA havde inviteret folketingskandidater fra samtlige opstillingsberettigede partier til at snakke normeringer med forældrene og til at se virkeligheden, som den udspænder sig for de fleste danske børn i en travl daginstitution med færre og færre ansatte og flere opgaver.

- Vi er uforstående og meget overraskede over, at Vordingborg Kommunes ledelse har nedlagt forbud mod afholdelse af arrangementet i institutionens 'åbningstid' siger Karsten Schack Larsen fra Vordingborg Forældreråd.

I stedet indvilligede kommunen i, at arrangementet kunne flyttes til efter institutionens åbningstid, og på betingelse af at både borgmester og viceborgmester skulle inviteres.

Trange kår
- Hele ideen med arrangementet var netop, at kandidaterne skulle møde forældre, børn og personale og opleve dagligdagen i en almindelig daginstitution - uden børn, forældre og personale gav det ikke mening, derfor har vi aflyst, siger Karsten Schack Larsen, der gerne havde åbnet dørene for borgmester og viceborgmester, men beklager de trange kår, som demokratiet bydes.:

 

- Det er korrekt, at vi i Vordingborg Kommune har den holdning, at vore daginstitioner ikke i åbningstiden må anvendes til afholdelse af offentlige møder, oplyser børne- og kulturdirektør Lisbeth Mogensen til dknyt.

- Det er ligeledes korrekt, at vi har tilbudt arrangørerne af det omtalte arrangement, at vi enten ville være dem behjælpelige med at finde et andet egnet lokale på det pågældende tidspunkt, eller at de var meget velkomne til at anvende en dagsinstitution efter lukketid.

- Jeg har ikke kendskab til, at der har været andre forespørgsler om afholdelse af offentlige møder i institutionernes åbningstid, men svaret ville i givet fald være det samme, nemlig at vore daginstitutioner i åbningstiden ikke er åbne for offentlige arrangementer.