Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sønderborg foregriber politiker-besøg

FV 11 De lokale folketingskandidater inviteres på bustur én formiddag under valgkampen - og debatmøder skal rumme alle partier
26. AUG 2011 10.55

SØNDERBORG: De politiske partier og folketingskandidaterne er i fuld gang med at forberede deres valgkamp, og flere af Sønderborgs institutioner har fået henvendelser om besøg. På den baggrund har kommunen besluttet selv at tage et initiativ - og sendt følgende orientering til børnehaver, skoler og plejehjem:

Folketingskandidater i Sønderborg-kredsen inviteres på en bustur én formiddag under valgkampen - for at understøtte dialogen mellem folketingskandidaterne og kommunen, så borgmesteren på byrådets vegne, suppleret med kommunale embedsmænd, kan uddybe for kandidaterne, hvilke særlige problemstillinger kommunen lægger vægt på, at det nyvalgte folketing tager sig af.

Denne fremgangsmåde understøtter, at kommunens institutioner og de politiske partiers kandidater ikke arrangerer møder, besøg eller får rundvisninger i vores børnehaver, skoler eller plejehjem.

Hvis der undtagelsesvist (f.eks. på en skole) er ønsker om politisk debat, så forudsættes det, at alle opstillede partier er inviteret til at deltage på lige fod - og at aftaler om et valgkampmøde indgås af institutionslederen i samråd med direktøren.

ka