PFOS overskrider grænseværdi 52.308 gange

KORT NYT30. AUG 2021 13.41

TEMA: PFAS-forurening

SLAGELSE: I forureningssagen fra Korsør har Niras i en ny undersøgelse nu konstateret overskridelser af grænseværdien for det giftige fluorstof PFOS med 52.308 gange, oplyser Jyllands-Posten.

Niras undersøgte, om giften, der blev spredt via brandskum fra en brandskoles øvelsesplads, har bredt sig yderligere - til kolonihaver og en beskyttet strandeng. Og det har den, men firmaet må konkludere, at det ikke er lykkedes at afgrænse forureningen hverken vandret eller lodret. Undersøgelsen går både på jordbund og grundvand, og de højeste målinger er fundet i drænvand, der løber ud fra brandskoleområdet.

Både børn og voksne, der har spist af kød fra kvæg, der har græsset i nærliggende områder, har fået målt forhøjede værdier af PFOS, der er kræftfremkaldende og svært nedbrydelige.

ka