Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Pas nu på, Trøjborg

DEBAT Der er mange eksempler på kommuner, der kører deres sagsbehandling helt til stregen - og lidt over - og som indregner et vist antal tabte sager i ankesystemet, skriver SL-formand Benny Andersen, der vil bevare kompensationsprincippet
31. MAR 2011 6.00

Af SL-formand Benny Andersen

KL's formand Jan Trøjborg (S) har på KL's Kommunalpolitisk Topmøde opfordret til, at Folketinget åbner op for, at hver kommune selv fastsætter serviceniveauet på det specialiserede sociale område og til at stække ankesystemets beføjelser.

Det vil få katastrofale følger for de mange udsatte grupper - sårbare familier, børn, unge, misbrugere, mennesker med handicaps og psykisk syge. Alle de, der i dag er beskyttet af servicelovens kompensationsprincip og den retssikkerhed, ankesystemet giver dem.

Horsens tabte seks klagesager
Når KL's formand på talerstolen ved KL's kommunalpolitiske topmøde taler om, at Folketinget skal give kommunerne øget mulighed for selv at styre det specialiserede sociale område, frygter jeg, at det er første skridt mod afskaffelsen af Serviceloven, der beskytter landets mest udsatte grupper.

Jeg kan ikke udlægge teksten på ret mange andre måder, end at KL forsøger at afskaffe kompensationsprincippet i Serviceloven. Og får de held med det, vil følgerne være, at kommunerne vil være helt fri til at handle efter forgodtbefindende og efter indholdet af kommunekassen. Vi har set mange eksempler på kommuner, der kører deres sagsbehandling helt til stregen - og lidt over - og som indregner et vist antal tabte sager i ankesystemet.

For eksempel tabte Horsens kommune i august 2010 seks klagesager om unge, kommunen ville tage hjem fra en anbringelse og bare putte i en af kommunens klubværelser. Det er afgørelser som dem, der bestyrker os i, at vi har brug for Servicelovens bestemmelser og ankesystemet til at beskytte landets udsatte grupper. Ikke mindst lige nu, hvor kommunerne er voldsomt pressede på økonomien og derfor ofte lader kassen råde i højere grad end faglig indsigt og kvalificerede råd.

Reform tilbagerullet
Jeg er bekymret over, at KL på den måde er villig til at sætte ikke bare gældende lov og retspraksis men også almindelig anstændighed ud af funktion.

Jan Trøjborg sagde, at man ikke skal være bange for forandringer. Men hvis forandringer handler om at rulle ting tilbage til fortiden med tilhørende forringelser, så har jeg svært ved at få øje på det gode i forandringer.

KL's opfordring til regeringen vil blandt andet også betyde en tilbagerulning af Barnets Reform, som netop sikrer børn rettigheder og mulighed for kontinuitet i anbringelserne. Det håber jeg, Folketinget indser, inden de lader sig besnakke af KL.


Formand for Socialpædagogerne, Benny Andersen