Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Pædagoger oplever ikke mindre bureaukrati

Kun lille del oplever, at kommunen har taget initiativ til at forenkle administrativ og dokumentationsmæssig belastning
KORT NYT8. SEP 2011 9.12

Et flertal af landets pædagoger erfarer, at deres dokumentation af hverdagen i institutionen sjældent bliver brugt til noget. Det viser en undersøgelse fra BUPL, hvor  62 pct.af de adspurgte svarer, at de i mindre grad eller slet ikke oplever, at deres dokumentation bliver brugt til noget.

Det gælder blandt andet pædagogiske læreplaner, sprogtest, arbejdspladsvurderinger, virksomhedsplaner og en lang række evalueringer.

- Vi kan godt lave en liste over de indberetninger, som institutionerne bliver mødt af, men man skal gå konkret til værks i hver eneste kommune. Den eneste måde at gøre det på er ved at gennemgå hvert enkelt krav til afrapporteringer og evaluering. Det skal afklares, hvad formålet er og hvordan det kan gavne børnene i institutionerne, siger Henning Pedersen, formand for BUPL..

På trods af regeringens afbureaukratiseringsprojekt fra 2008 har kun 12 pct. af pædagogerne oplevet, at kommunen har taget initiativ til at forenkle den administrative og dokumentationsmæssige belastning siden 2009.