Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

På vej mod ny udvikling og borgerinddragelse

Odsherreds 75 ledere på seminar i den kommende frikommune med gode eksempler, netværk, ros og grin
18. MAJ 2011 14.32

ODSHERRED: Frikommuneforsøg, bedre økonomi og ledere med vilje og lyst til tværgående samarbejde giver gode muligheder for udvikling og borgerinddragelse i Odsherred Kommune.

Odsherreds ledere har nu fået en række muligheder for ny udvikling af den kommunale service. Dels er kommunens økonomi i væsentlig bedring og på rette kurs, dels bliver kommunen fra 2012 og fire år frem frikommune. Endelig er nye måder at løse kendte opgaver på, gerne i et tværgående fællesskab og med inddragelse af borgere, frivillige eller private ved for alvor at vinde indpas i kommunen, lyder det fra kommunen.

På et netop overstået seminar for de 75 ledere i kommunen blev der givet gode eksempler på tiltag til gavn for borgerne. Eksempelvis har kommunen siden nytår haft et boligkontor, hvor formidlingen af samtlige over 800 boliger, som kommunen har anvisningsret til, samlet på ét sted under Borgerservice. Projekt 'Landet' om ungdomskulturen er et andet eksempel på tværgående samarbejde, her mellem kulturinstitutioner og bibliotek og med høj inddragelse af brugerne - de unge - selv.

Fire workshops
Lederseminaret bød på fire workshops, hvor lederne skulle komme med ideer til udbredelse af innovation og effektivisering. Tidligere VHG-håndboldspiller, træner for Århus Håndbold, lærer, jurist og direktør Erik Veje Rasmussen gav et veloplagt indlæg, 'Ledelse handler om mennesker' om at være elitesportstræner og leder og ikke mindst om, hvordan det er lederen/træneren, der skal skabe begejstring blandt spillerne/medarbejderen.

Forsker ved Copenhagen Business School Helle Hedegaard Hein talte om de forskellige fagkulturer og medarbejdertyper. Fra lønmodtagertypen, der punktligt møder og går til tiden til primadonnaen, og hvordan de forskellige medarbejdere skal behandles forskelligt af lederen. Seminaret bød også på indlæg om forbedrede samarbejdesprocesser i MED-strukturen, om den igangværende budgetlægning samt indlæg ved borgmester Thomas Adelskov og kommunaldirektør Lars Holte.

Fra Grønnegården fremhævede centerleder Bodil Jacobsen, hvordan man havde hyret en coach til at fremme arbejdsglæden efter en tid med personalereduktioner. I dag er resultatet lavere sygefravær og bedre trivsel blandt personalet.

Økonomisk Service og økonomikonsulenternes funktion med tilknytning til de enkelte institutioner blev også trukket frem som et rigtig godt initiativ, som hjælper den enkelte institutionsleder. Også HR og Personales konsulentfunktion i forhold til personaleudvikling blev rost.

'Den udviklende organisation' var titlen på en af de fire workshop. Her blev der talt om øget inddragelse af frivillige og borgere i det hele taget i opgaveløsning. Det kan være unge ledige på kontanthjælp, som kan hjælpe på plejecentrene eller efterlønsmodtagere, som har overskud til en frivillig indsats til gavn for andre borgere, ligesom sommerhusejerne uden tvivl også besidder ressourcer.

Nærværende og relevant
- Det har været det bedste lederseminar, vi endnu har haft, fordi det har været nærværende og relevant og rigtig godt tilrettelagt af HR og Personale. Det bød på vedkommende indlæg og gode diskussioner, som er tæt på den virkelighed, vi lever i, så det peger godt fremad for os alle sammen, siger skoleleder Niels Asser, Højby Skole, som var blandt de 75 ledere.

Leder af plejecentret Præstevænget i Nykøbing Henriette Juhl kalder lederseminaret for 'inspirerende, netværksskabende og med gode og spændende foredragsholdere'.

- Det var godt at få dannet netværk også ud over mine egne faglige cirkler på tværs i kommunen, og det var meget inspirerende foredragsholdere, vi havde, og så fik vi også grint en del, siger Henriette Juhl.