Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ordstrid om kommunale jobcentre

Ledige dumper kommunale jobcentre, skriver Dansk Metal. Imens kan KL glæde sig over deres egen undersøgelse
15. MAR 2012 9.00

Af Sine Riis Lund, [email protected]

Næsten fire ud af 10 er utilfredse med den behandling, de får fra kommunernes jobcentre. Kun 7 pct. er meget tilfredse med jobcenteret. Det er konklusionen i en undersøgelse, som Dansk Metal har foretaget blandt de medlemmer, der var sendt i aktivering i 4. kvartal 2011.

- For os viser det klart, at den indsats, som de ledige bliver udsat for hos kommunerne, er alt for ringe. Jobcentrene har ikke tilstrækkeligt kendskab til forholdene inden for vores branche og ved simpelthen for lidt om relevante uddannelser og kurser. Derfor oplever de ledige en elendig service, siger Torben Poulsen, der er hovedkasserer i Dansk Metal.

Borgerne foretrækker kommunen
Omvendt har KL netop offentliggjort en undersøgelse, hvori de konkluderer, at danskerne foretrækker en kommunal jobindsats. Undersøgelsen, som YouGov har gennemført for Momentum, viser, at 53 pct. mener, at kommunerne bør have ansvaret for jobformidlingen, mens kun 20 pct.  foretrækker staten, og 14 pct. vil have regionerne på banen.

Undersøgelsen for Momentum er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 5.000 danskere. I Dansk Metal hæfter man sig ved, at det kun er knap 20 pct. af de adspurgte, der har været i kontakt med kommunens jobcenter inden for de seneste to år.

- I modsætning til KL, så har vi spurgt dem, der rent faktisk har prøvet at være ledige og har mødt jobcentret. Og så ser billedet pludselig helt anderledes ud, forklarer Torben Poulsen.

Opgør med refusionscirkus
Ifølge Dansk Metal bunder utilfredsheden med jobcentrenes indsats i en række forhold. Eksempelvis mener 53 pct. af de adspurgte, at jobcentrene ved for lidt om relevante uddannelser og kurser. Derudover mener 55 pct., at jobcentrene ikke kender forholdene inden for branchen.

I de kommende trepartsforhandlinger vil Dansk Metal arbejde for, at det, som de kalder det kommunale refusionscirkus bliver stoppet og ansvaret flyttes væk fra kommunerne.