Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fire kommuner i tættere samarbejde

Greve, Solrød, Køge og Stevns udvider kommunesamarbejdet med fælles indsatser indenfor dele af social- og sundhedsområdet, arbejdsmarkedsområdet, børneområdet og det tekniske område

De fire København Syd kommuner har tilsammen omkring 150.000 borgere. På de mere specialiserede områder med mindre grupper af brugere viser erfaring, at det er en fordel at slå sig sammen om at afprøve og udvikle nye initiativer. Så kan udgifterne deles, og gevinsterne kommer flere borgere til gavn.

- Det giver rigtig god mening at gå sammen om at afprøve nye muligheder og metoder, der kan understøtte udviklingen af service og kvalitet indenfor dele af de store serviceområder. De enkelte projekter skal bidrage til en mere helhedsorienteret planlægning på tværs af kommunerne, og vil på den måde hver især resultere i større kvalitet i ydelserne eller et mindre ressourceforbrug, fortæller formand for København Syd samarbejdet, Greve-borgmester Hans Barlach (K).

Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner har i en årrække arbejdet sammen om både uddannelsesvejledning til unge, fælles kulturtilbud samt erfaringsudveksling omkring beskæftigelsesindsatsen.

- Nu er vi klar til at indgå i en række nye samarbejder omkring driften af en del af vores servicetilbud til områdets borgere, forklarer Hans Barlach, og fortsætter:

- København Syd samarbejdet har udviklet sig over de senere år, hvor vi er gået fra primært at have et erhvervssamarbejde, til nu at være et egentligt kommunesamarbejde. Vi ønsker at undersøge potentialerne i fælles indsatser på de store serviceområder, fordi vi tror på, at idéudveksling og samarbejde tjener til en fælles ambition om at levere god og målrettet service til vores borgere.

De nye samarbejder omhandler bl.a.:

* Fælles tilbud om Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) målrettet gruppen af unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.
* Fælles projekt for tobaksforebyggende indsats for børn og unge, der skal udvikle og forbedre indsatser, som forebygger eller udsætter børn og unges rygedebut
* Samordning af de fire kommuners virksomhedscentre, hvor jobcentre og virksomheder samarbejder om at få de svageste ledige ud på en rigtig arbejdsplads
* Fælles indsats overfor unge med misbrugsproblemer
* Samarbejde omkring strategisk energiplanlægning, således at potentialet for omstilling til mere vedvarende energi og energibesparelse udnyttes mest energieffektivt

mou