Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Jobcenter Slagelse får kritik i ny konsulentrapport

Lovgivningen er stort set overholdt, men klagerne fra 19 borgere, som et konsulentfirma har gennemgået, viser, at borgerne har følt sig skidt behandlet

SLAGELSE: Rapporten, der er udarbejdet af konsulentfirmaet MPloy, kritiserer behandlingen af de 19 klagesager for at være langsommelig og svær at forstå for borgerne.

Rapporten peger også på, at Jobcenter Slagelse generelt bør sætte mere fokus på dialog, samarbejde og forventningsafstemning med borgerne. Desuden har jobcentret vanskeligt ved at håndtere sager, hvor der er sundhedsfaglig uenighed eller usikkerhed om borgerens behandlingsmuligheder.

- Jobcentret har fået en klar tilkendegivelse af, at vi bl.a. har nogle udfordringer i forhold til vores dialog med borgerne og de faglige organisationer. Rapporten slår ned på nogle helt konkrete problemer, og kritikken er saglig og veldokumenteret. Derfor går vi med det samme i gang med at rette op, men det kommer til at tage et stykke tid, siger arbejdsmarkeds- og jobcenterchef, Torben Bahn Petersen.

Klar kommunikation og inddragelse
- Vi skal blive mere tydelige i vores kommunikation, og vi skal inddrage vores borgere mere. Det er to konkrete mål. Jeg ser også frem til, at vi får lavet nogle strategier for, hvordan vi samarbejder med bl.a. de faglige organisationer. Jeg har i dag orienteret medarbejderne om rapportens indhold, og der er stor vilje til at gøre noget ved problemerne, for som medarbejder er det jo heller ikke rart at blive kritiseret, siger Torben Bahn Petersen.

Rapporten fra Mploy peger desuden på, at Jobcenter Slagelse samlet set har gode resultater af sygedagpengeindsatsen og er gode til at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige varighed af et sygedagpengeforløb er således lavere end i hovedparten af landets øvrige jobcentre.

Rapporten anbefaler:

· Fokus på udvikling af kommunikation og forventningsafstemning med borgeren.

· Udarbejdelse af strategi for udvikling af dialog- og netværkskabende aktiviteter med eksterne interessenter.

· Udvikling og kvalitetssikring af de interne forretningsgange for hjemviste og omgjorte sager fra Beskæftigelsesankenævnet.

· Fokus på kvalitetssikring af særlige sager, der indeholder sundhedsfaglig uenighed om f.eks. borgerens behandlingsmuligheder.

· Fokus på jobcentrets koordinerende rolle og samarbejdsmuligheder i forbindelse med § 7 a-vurderinger.

· Igangsættelse af proces for udvikling af revalideringsstrategien.

· Fokus på anvendelsen af de handicapkompenserende ydelser.

· Iværksættelse af initiativer for at undgå sagsbehandlerskift.

lcl