DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Nordsjællandsk tyvstart på Udbetaling Danmark

Nordsjællandsk tyvstart på Udbetaling Danmark

Fem nordsjællandske kommuner flytter ind hos ATP for at afprøve nye organiseringer, arbejdsgange og instrukser
21. MAR 2012 9.45

HILLERØD: Det sker gennem et pilotprojekt, hvor medarbejdere og ledere flytter ind hos ATP i Hillerød og her fra løser deres egne sager efter en model, der er så tæt på fremtidens set up som muligt - dog stadig med kommunen som myndighed.

De fem kommuner, der medvirker, er Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Disse kommuner har, ligesom de fleste andre kommuner, allerede organiseret sig efter det nye set up i forhold til indretning af deres borgerservice. Borgerne vil derfor ikke mærke, at deres kommune er med i afprøvningen.

Ledere og medarbejdere tyvstarter i ATP
De i alt 58 medarbejdere og tre ledere, der fysisk rykker ind hos ATP i Hillerød, skal alle overgå til ATP/Udbetaling Danmark, når deres sagsområde går i drift. Men alle har sagt ja til at flytte arbejdssted allerede nu, selv om de formelt set stadig er ansat i deres kommuner frem til, at deres sagsområde overdrages til Udbetaling Danmark.

Medarbejderne og lederne er fordelt på de fem sagsområder, hvor projektforløbene har varierende varighed. Afprøvningerne på de fem sagsområder kører nemlig helt frem til sagsområdets overgang til Udbetaling Danmark - det vil sige henholdsvis 1. oktober 2012 (familieydelser), 1. december 2012 (barselsdagpenge) og 1. marts 2013 (folke- og førtidspension samt boligstøtte).

Projektorganisationen drøfter også mulighederne for et pilotprojekt med Københavns Kommune. På grund af kommunens størrelse er der her en ekstraordinær mulighed for at teste procedurerne på et stort antal sager og dermed afprøve arbejdsgange og sagsbehandler-instrukser i stor skala for samme enhed.