DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

NCC vandt ESCO-projekt i Aarhus

Energiprojekt i 17 bygninger sparer energi for ca. 2,4 mio. kWh årligt, forbedrer bygningerne og sikrer værdifulde erfaringer - uden omfattende omkostninger

AARHUS: Aarhus Kommune har netop gennemført et udbud af energibesparelser i 17 af kommunens bygninger - et såkaldt 'ESCO'- projekt. Den samlede besparelse estimeres på nuværende tidspunkt til at være ca. 2,4 mio. kWh pr. år over de 10 år, ESCO leverandøren garanterer for energibesparelsen, oplyser kommmunen.

Projektet skaber arbejdspladser og er omkostningsneutralt for kommunen, da de energibesparende tiltag finansieres af de opnåede energibesparelser, hvilket betyder, at investeringen skal være betalt tilbage, inden projektet er færdigt.

Ud over besparelserne opnår Aarhus Kommune en række andre fordele i de involverede bygninger: et forbedret indeklima (hvor det er muligt), mindre vedligehold (hvor der udføres tiltag) samt blivende besparelser. Desuden får Aarhus Kommune erfaringer, som kan bruges til at udføre lignende projekter.

ESCO udbuddet var omfattende, bl.a. skulle tilbudsgiverne analysere fire udvalgte bygninger, og komme med præcise tilbud på energibesparende tiltag (f.eks. udskiftning af pumper eller efterisolering) og redegøre for, hvilke besparelser hvert enkelt tiltag vil medføre mv.

Fire leverandører blev prækvalificeret og har afgivet tilbud:
• EnergiMidt A/S og Glenco A/S
• NCC Construction Danmark A/S med underleverandører: NRGi Rådgivning A/S og EL:CON Gruppen A/S
• Siemens A/S Building Technologies
• YIT A/S med underleverandører: Dansk Energi Management og Lokalenergi

Aarhus Kommune takker for de fire meget kvalificerede tilbud, og efter meget nøje overvejelser blev NCC Construction Denmark A/S med underleverandører: NRGi Rådgivning A/S og EL:CON Gruppen A/S valgt som vinder af udbuddet.

I det kommende år vil ESCO leverandøren skulle udføre omfattende analyser af resten af bygningerne, udføre de energibesparende tiltag, der bliver enighed om, samt garantere for energibesparelsen.

ka