Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Miljøministeriet i front: Første statslige ESCO-projekt

Miljøministeriet går nu i gang med at energirenovere en række af Naturstyrelsens bygninger rundt om i landet. Målet er at nedsætte bygningernes energiforbrug med 25 pct. inden 2013
12. MAJ 2011 15.20

Som det første ministerium får Miljøministeriet hjælp udefra af en energitjenestevirksomhed, også kaldet Energy Service Company (ESCO), der planlægger og udfører energibesparelser, oplyser ministeriet.

Ved at energirenovere en række af Naturstyrelsens bygninger, vil ESCO-firmaet Schneider Electric nedsætte bygningernes energiforbrug med 25 pct. I første omgang er det omkring 40 driftsbygninger, der skal have mere energibesparende løsninger som eksempelvis jordvarmeanlæg og bedre isolering.

Det er første gang, at staten indgår aftale om et ESCO-projekt. Schneider Electric har netop påbegyndt arbejdet med at udskifte energislugende oliefyr og elradiatorer i Naturstyrelsens driftsbygninger rundt om i hele landet lige fra Nordjylland til Bornholm. Oveni bliver der isoleret og opsat avanceret udstyr til energistyring.

Win-win-win
En af fordelene ved et ESCO-projekt er, at ESCO-virksomheden giver en garanti for, at ministeriets investering giver den ventede energibesparelse. Hvis ikke det sker, bliver ministeriet kompenseret for den energibesparelse, der mangler. Omvendt får Schneider Electric del i besparelsen, hvis der opnås større besparelser, end det aftalte.

- Det er en ren win-win-win situation. Miljøet vinder, fordi vi nedsætter energiforbruget betragteligt. Firmaet vinder, fordi de får del i overskuddet fra energibesparelsen. Og Miljøministeriet vinder, fordi udgifterne til energirenoveringerne kommer ind igen i form af besparelser. På den måde betaler renoveringerne sig selv, fastslår Karen Ellemann.

Miljøministeriet investerer i alt 14 mio. kr. i projektet, og det vil i alt nedsætte Miljøministeriets samlede forbrug af el, varme og brændstof med 33 pct. Sammen med en lang række øvrige energieffektiviseringer, vil ministeriet have nedsat sit energiforbrug med 20 pct. i 2013.

Et eksempel på renovering er Naturstyrelsens enhedskontor på Bornholm, som er en ældre trelænget gård. Her udskiftes det gamle oliefyr med et bjergvarmeanlæg. Et andet eksempel er et maskinværksted og frokoststue i Ulfborg, hvor et gammelt oliefyr erstattes med en varmepumpe, samtidig med at der efterisoleres. På Avnø Naturskole (fotoet) ved Vordingborg udskiftes varmtvandsforsyningen til et solvarmeanlæg, samtidig med at facaden tætnes, oplyser Miljøstyrelsen.

ka