Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Helsingør gør klar til stor energirenovering

90 bygninger er i spil, når Helsingør gennemfører ESCO-udbud for omkring 100 millioner kroner. Energirenoveringen kan spare kommunen for op mod 22 pct. af CO2-udslippet

HELSINGØR: Danmarks største ESCO-udbud til ca. 100 millioner kroner er i gang i Helsingør. Kommunen har netop sendt et udbud til en værdi af omkring 100 mio. kroner ud til entreprenørfirmaer, som nu er i gang med at regne på deres tilbud. ESCO-projektet bliver gennemført som et samarbejde mellem ESCO-firmaet, det vil sige entreprenøren, der vinder udbuddet, og Helsingør Kommune.

Projekterne bliver finansieret ved at finde og udnytte energibesparelser i specielt bygningerne.

I Helsingør Kommune er 90 bygninger i spil. De skal energi-renoveres gennem for eksempel nye vinduer, bedre isolering, mere vedvarende energi og automatik til styring af ventilation, varme og elektriske installationer.

- Jeg regner med, at vi kan spare op til 22 pct. på vores CO2-udslip og ca. 10 mio. kr. på el- og varmeregningen. Vi står dermed et projekt, der både gavner økonomien og miljøet, siger projektleder i Center for Ejendomme Henrik Aabye.

Gulerod og pisk
Udbuddet har samtidig en indbygget bonusordning med pisk og gulerod:

- Hvis ESCO-firmaet ikke leverer de besparelsesprocenter, der er blevet lovet, skal firmaet af egen lomme betale differencen tilbage til kommunen. Og omvendt: Hvis ESCO-firmaet formår at skabe større besparelser end lovet, får firmaet en bonus, siger Henrik Aabye.

Helsingør Kommune er klimakommune og har indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Det betyder, at kommunen, som virksomhed, har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med gennemsnitlig 2 pct. årligt indtil 2025 i forhold til basisåret 2007.

90 pct. af kommunens CO2-udledning kan relateres til kommunens bygninger, og energiforbruget er helt afgørende for udledningen af CO2. Derfor er det vigtigt at sætte ind for at reducere energiforbruget i bygningsmassen. Der er som nævnt et besparelsespotentiale på 20-22 pct. En målrettet indsats på bygningsområdet er en af forudsætningerne for, at kommunen kan nå de aftalte klimamål.

Fakta
5 entreprenørfirmaer er blevet prækvalificerede til at byde på opgaven som ESCO-firma. ESCO er en forkortelse for Energy Service COmpanies.
Helsingør Kommune forventer at indgå aftale med det vindende ESCO-firma til november.

Foto: http://www.flickr.com/photos/jimf0390/

tsp