Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Manglende sundhedscentre øger lægemangel

De praktiserende læger i Nordjylland er skuffede over Region Nordjyllands håndtering af etablering af behandlerhuse - sundhedscentre - i Sæby, Brønderslev, Jammerbugt og Hurup
24. MAR 2011 19.07

NORDJYLLAND: Praktiserende Lægers Organisation i Region Nordjylland er meget bekymrede og frygter, at den igangværende politiske proces vil betyde en udskydelse af etableringen af sundhedscentrene, så de først står færdige om tre år, oplyser Kaj Bernth, formand for de praktiserende læger i Nordjylland.

- Lægerne har siden sommeren arbejdet intensivt med planer og løsningsforslag til etablering af fremtidssikrede lægehuse i 4 kommuner. Vi oplever, at Region Nordjylland ser ud til at etablere et projekt, som er politisk forankret i region og kommuner, og hvor brugerne - lægerne - ikke længere vil få det ejerskab, som gør projekterne gennemførlige.

PLO i Region Nordjylland har siden foråret 2010 lagt et stort arbejde i at tale med lægerne i de områder i regionen, hvor der er størst mangel på praktiserende læger, og hvor der var behov og mulighed for at etablere behandlerhuse. Derfor var de praktiserende lægers forhåbninger til en snarlig løsning på nogle af problemerne store, da regeringen i efteråret udbød en pulje på kr. 300 mio. til etablering af lægehuse, sundhedshuse- og akuthuse i udkantsområder.

Resultatet af ansøgningerne blev kendt den 11. februar, og der blev givet ca. kr. 100 mio. til 4 projekter - et projekt blev forbigået. I dag den 24. marts 2011 drøfter regionen fortsat, hvorledes organiseringen af projektet skal ske.

- Regionen har ikke formået at skabe den nødvendige fremdrift i projekterne, og vi er bange for, at tiden er ved at rinde ud for de behandlerhuse, som vi fik stor opbakning til i sommeren 2010. Der er en alvorlig risiko for at de praktiserende læger trækker sig fra de regionale projekter, da vi ikke inden for en overskuelig tidshorisont kan se en løsning, siger Kaj Bernth.

I Region Nordjylland mangler der i dag mindst 55 læger ud af 385 mulige, og manglen på praktiserende læger er fortsat stigende, da der er flere praksis, der har meldt ophør i 2011.