dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Ledere skal især kunne træffe beslutninger

Ledere skal især kunne træffe beslutninger

I ny undersøgelse peger 70 pct. på, at beslutningsdygtighed er en af de vigtigste personlige kompetencer hos nærmeste leder
27. DEC 2011 11.42

Beslutningsdygtig, troværdig og motiverende leder søges. Selvom mange af de bløde egenskaber vægtes meget højt af deltagerne i en ny undersøgelse, så lægger flest vægt på, at lederen kan træffe beslutninger.

I en undersøgelse fra konsulentfirmaet Teglkamp & Co., hvor cirka 400 har svaret, mener 70 pct. således, at beslutningskompetence er en af de vigtigste personlige kompetencer hos nærmeste leder. Derudover ønsker deltagerne, at lederen er troværdig, motiverende og delegerende.

Ledelse og tilfredshed hænger tæt sammen
Og ledelsen, vi bliver udsat for, har stor indflydelse på, hvor tilfredse vi er med jobbet. Det påpeger 93 pct. af deltagerne i den internetbaserede undersøgelse, der er lavet på tværs af sektorer. 

Jo dårligere vores nærmeste leder lever op til vores kriterier for god ledelse, desto mindre tilfredse er vi med jobbet. Når lederen lever op til kriterierne for god ledelse er seks ud af 10 tilfredse eller endda meget tilfredse med deres job. Når lederen i mindre grad eller slet ikke lever op til kriterierne for god ledelse er seks ud af 10 utilfredse med jobbet.

Mellemlederne står for skud
Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at forholde sig til i hvor høj grad nærmeste leder lever op til deltagernes kriterier for god ledelse. Medarbejderne er langt de mest utilfredse med deres nærmeste leder - altså mellemlederne. 4 ud af 10 medarbejdere er således utilfreds med mellemlederen.

Konsulentfirmaet Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med udvikling af ledere, ledergrupper og medarbejdere, projektledelse og karriererådgivning.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/polaroidia/with/4854224305/