Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KTC: - Vandsektorlovene må under lup

Ellers må regeringen banke forsyningssekretariatet på plads, mener fagruppeformand for KTC, de kommunaltekniske chefer
8. FEB 2012 10.21

Af Knud Abildtrup, [email protected]

Vandsektorlovene må under lup, lyder en opfordring fra KTC, hvor formand for faggruppen Miljø og Grundvand, Ebbe Møller Olesen, giver tre eksempler på, hvorfor et eftersyn er nødvendigt.

For det første oplever kommunerne det som et stort problem i det daglige arbejde, at forsyningsselskaber ikke oplever at have mulighed for at handle i henhold til kommunernes spildevandsplaner, og ønsker derfor, at der sker en præcisering i lovgivningen om det.

De love, forsyningsselskaberne skal agere efter, giver ikke i tilstrækkelig grad mulighed for bl.a. at arbejde med grønne løsninger a la overløbsbassiner som rekrative områder.

Et andet eksempel er vejafvandingsbidragene, som dknyt også tidligere har beskrevet kan blive en stor økonomisk belastning for kommunerne i størrelsesordenen en halv mia. kr. Se Stoplov betyder milliard-dræn og vilkårlighed.

Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen har meddelt 62 kommuner, at de har betalt for lidt i vejbidrag. KL har fulgt op på sagen og rettet henvendelse til miljøministeren med anmodning om et hurtigt indgreb og en præcisering af reglerne.

Det tredje eksempel går på klimatilpasning, hvor Ebbe Møller Olesen peger på, at vandselskabernes mulighed for at finansiere klimavenlige tiltag trænger til forbedring.

De nuværende regler betyder, at afdragene på de nødvendige lån vil blive dobbelt så store som den tilladte takstforhøjelse. Dette kan gå en tid, hvis forsyningsselskabet er så heldigt at have luft i afskrivninger på historiske investeringer, men selv disse 'heldige selskaber'" vil kunne løbe tør for finansiering ret hurtigt, med de enorme investeringer, der ligger umiddlbart for inden for klimatilpasning og oversvømmelsessikring. Dette problem må og skal også løses.

Faggruppeformanden opfordrer på KTC's vegne regeringen til at implementere regeringsgrundlaget vedrørende vandselskabernes mulighed for at finansiere klimatilpasning og undersøge, om behovet for andre tiltag end kloakering gør det hensigtsmæssigt her at justere arbejdsfordelingen mellem kommuner og vandselskaber.