Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Konkurrenceankenævnet stadfæster praksis for prislofter på vand

Nævnet har truffet afgørelse i 12 sager om prislofter for vand- og spildevandsselskaber. De skal sikre at vandselskabernes effektiviseringer kommer forbrugere og virksomheder til gode
28. SEP 2011 19.02

De principielle afgørelser slår fast, at Forsyningssekretariatets overordnede praksis for beregning af omkostninger i prislofterne er korrekt.

Ankenævnet har i otte sager stadfæstet Forsyningssekretariatets konkrete afgørelser. To sager er delvist stadfæstet og delvist hjemvist. I to tilfælde skal Forsyningssekretariatet på ny vurdere sagen, blandt andet fordi der er nye oplysninger i sagen.

Prislofter sætter en ramme for vandselskabernes indtægter - og dermed en ramme for priser på vand og spildevand til virksomheder og forbrugere. Et loft over selskabernes indtægter sikrer blandt andet, at vandselskabernes effektiviseringer kommer forbrugere og virksomheder til gode.

Konkurrenceankenævnets afgørelser er led i en række klagesager om Forsyningssekretariatets prislofter. I alt har Konkurrenceankenævnet modtaget ca. 130 klager over vandselskabernes prislofter for 2011. Heraf er 16 sager udtaget til principiel behandling.

I april 2011 blev de første tre afgørelser truffet. Med de 12 nye afgørelser er de principielle sager afsluttet - på nær én, som Konkurrenceankenævnet har sat i bero.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carsten Smidt, siger:

- Jeg er tilfreds med, at Forsyningssekretariatets metode til at beregne prislofter nu er nu slået fast af Konkurrenceankenævnet. Nævnets afgørelser betyder, at selskaberne skal holde fokus på deres kerneydelser og på at holde omkostningerne nede.

- De prislofter, som Forsyningssekretariatet fastsætter i vandsektoren er med til at sikre, at virksomheder og forbrugere ikke betaler for meget for vand og spildevand.

mou