DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Kommuner overser potentiale i madaffald

Kommuner overser potentiale i madaffald

Madaffald kan bruges som energiproduktion i biogasanlæg, men kun få kommuner udnytter det potentiale, viser rundspørge fra naturfrederne
24. APR 2012 13.47

Madaffald er et eksempel på en type affald, der i virkeligheden kunne anses for en vigtig ressource. Men i de fleste kommuner brænder man det organiske affald fra husholdninger. Madaffaldet kan dog bruges til energiproduktion i biogasanlæg, hvor restproduktet kan fungere som gødning og give næring tilbage til jorden.

En ny rundspørge foretaget af Danmarks Naturfredningsforening viser, at kun 12 pct. af de kommuner, der svarede, kører madaffald til biogas. Ligesom kun 20 pct. af kommunerne giver borgerne mulighed for at kildesortere organisk affald og få det afhentet ved husstanden.

- Der ligger et stort potentiale og venter i mange kommuner. Hvis man sorterer det organiske affald fra det øvrige affald og sender det til bioforgasning, kan man få en masse ressourcer tilbage i kredsløbet som energi og gødning frem for at brænde det hele af, siger Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Plaget af fordomme
Affaldssortering i Danmark har en turbulent historie, hvor dårlige erfaringer og fordomme hænger ved. Men Sine Beuse Fauerby påpeger, at det faktisk kan lade sig gøre at sortere ude i husstandene på en effektiv måde.

- Og kommunerne skal sørge for, at rammerne er der, så det bliver nemt for folk at sortere, siger Sine Beuse Fauerby.

Flere kommuner har dog set potentialet i kildesorteret madaffald som energikilde i biogasanlæg. Billund  har i mange år anvendt madaffald fra husholdninger i deres biogasanlæg, der fra starten var bygget, så det både kunne modtage spildevandsslam, madaffald og organisk affald fra industrien.

Succesfuld sortering
I Billund har man en forklaring på, hvorfor madaffald i biogasanlægget er blevet en succes.

- Hjørnestenen til succesen er sorteringen hos borgerne. Og vi signalerer meget klart ud til borgerne. Plastic er strengt forbudt i madaffaldet, siger Bjarne Bro, ingeniør i Billund Kommune.

I kommunen har alle husstande to skraldespande, som skiftevis bliver tømt med 14-dagestømning. Og under håndvasken har borgerne to poser - en grøn papirspose til det organiske affald og en sort plasticpose til resten.

- Vi har ingen problemer med sorteringen. Folk er så gode til det, at vi har under en procent fejlsortering. Og når madaffaldet bliver kildesorteret hos borgerne, så bevarer man langt størstedelen af energien, siger Bjarne Bro.

Flere biogasanlæg i Danmark
Han mener, at mange andre kommuner kunne have glæde af samme model.

- Det er et kredsløb. Når affaldet er forgasset på anlægget, giver vi det tilbage til jorden som gødning på markerne ved at afsætte det til jordbruget. Det handler om at tænke på affald som ressourcer, og jeg mener, at der er basis for 10-20 biogasanlæg mere i Danmark, siger Bjarne Bro.

 

Et ton madaffald kan potentielt omsættes til 180 m³n gas.

Gassen fra et ton madaffald rummer op til 1100 kwh.

Til sammenligning kan et ton gylle kun omsættes til beskedne 20 m³n gas.

I Danmark bliver der årligt smidt knap 500.000 ton madaffald fra husholdninger ud.

Et biogasanlæg med en udnyttet kapacitet på 25000 tons madaffald årligt kan drives som en rentabel forretning.

Foto: Flickr