Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner med til at holde ølprisen oppe

For at forebygge unges alkoholmisbrug inddrager flere bevillingsnævn mindstepriser på alkohol i deres bevillingsstrategi - og den går ikke
27. MAR 2012 10.50

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop skrevet rundt til alle kommuner med den besked, at den type prisaftaler er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven - uanset hvilken hensigt, der ligger bag.

Styrelsen har i en række sager konstateret lokalaftaler mellem restauratører om mindstepriser på alkohol - og at politi og kommunale bevillingsnævn altså er implicerede.

Det forebyggende element ligger efter alt at dømme i, at højere priser vil reducere unges druk til en vis grad.

Styrelsen pointerer, at selv om aftalerne træffes af forebyggende årsager, så rammer de en langt bredere gruppe af forbrugere - og fjerner virksomhedernes incitament til at drive deres forretning så effektivt som muligt.

Styrelsen henviser til, at både Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen samt Alkoholreklamenævnet er enige om, at det ikke er muligt for kommuner, bevlingsnævn eller politi at indføre generelle ordninger med mindstepriser.

Derimod kan der efter konkrete vurderinger godt blive tale om, at et bevillingsnævn stiller et krav om mindstepris, hvis særlige forhold som beliggenhed angående en bestemt restaurant gør det særligt berettiget.

ka