DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Kolding på afveje med universitetsstøtte

Kolding på afveje med universitetsstøtte

Kolding stiftede tilbage i 1996 en fond, der senere støttede International Business College Kolding og Syddansk Universitet – og var på gale veje
10. APR 2012 6.30

Af Knud Abildtrup, [email protected]

KOLDING: Statsforvaltningen Midtjylland har nu erklæret, at Kolding med sin fondsopbygning omkring lokale uddannelsesformål har været på kant med lovgivningen.

En generel kommunal støtte til universiteter er nemlig ulovlig: Kommuner kan dog, hvis de har en særlig kommunal interesse, yde støtte til enkeltaspekter eller enkeltaktiviteter, der knytter sig til fx universiteter. Det skal så øremærkes, og kommunen er forpligtiget til at føre tilsyn med, at pengene kun bliver anvendt til det lovlige kommunale formål.

I 1996 stiftede Kolding Kommune Hviidsmindefonden med en grundkapital på 3,8 mio. kr., der skulle arbejde på at sikre internationalt orienteret uddannelsescenter – især merkantil uddannelser i Kolding.

I 2003 ydede kommunen yderligere et engangstilskud på 2,6 mio. kr. og et årligt tilskud på 1 mio. kr. i tre år, og blev samme år meldt til det daværende Tilsynsråd for Vejle Amt med en påstand om, at støtten gik videre til International Business College Kolding (IBC).

I 2006 kunne Statsamtet Århus nu ikke konkludere, at fondsstøtten skulle gå til IBC, men kunne heller ikke konstatere, at kommunen havde sikret sig, at støtten gik til lovlige kommunale formål.

I 2007 overtog Statsforvaltningen Syddanmark sagen, men overdrog den til Midtjylland, da den syddanske statsforvaltningsdirektør selv sad i bestyrelsen for Syddansk Universitet, som havde modtaget penge fra Hviidsmindefonden.

I 2008 blev fonden opløst og formuen udloddet til Kolding Købmandsskolens Udviklingsfond og en række uddannelsesinsititutioner, deriblandt Syddansk Universitet.

NU – i 2012 – finder Statsforvaltningen Midtjylland den udlodning ulovlig – men vil ikke undersøge, om pengene kan kræves tilbage igen.

Et af hovedsynspunkterne er, at det ganske enkelt ikke er kommunernes, men statens opgave at drive universitetsvirksomhed.