DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Køge vil spore sygdomstegn med kunstig intelligens

Pilotprojekt med datadeling for penge fra Digitaliseringsstyrelsen.

KØGE: Kunstig intelligens skal være et værktøj til at opspore begyndende sygdom for ældre borgere. Køge bliver pilotkommune med et projekt, som når metoden er færdigudviklet, skal udbredes til alle andre kommuner.

Digitaliseringsstyrelsen har bevilget 4,8 mio. kr. til formålet. Ideen er at samle borgernes sygdomsdata på tværs af sektorer, og den er udsprunget af kompetenceudvikling af Køge Kommunes medarbejdere med nye arbejdsmetoder og mere effektiv overdragelse af viden blandt personalet.

Med pengene fra Digitaliseringsstyrelsen kan næste fase i projektet nu gå i gang. I samarbejde med Sjællands Universitetshospital skal den kommunale hjemmepleje udvikle et datadrevet værktøj, som gør det nemmere for medarbejderne at opdage de borgere, der er i risiko for funktionstab eller indlæggelse.

- Udfordringen er at borgernes sygdomsforløb ofte foregår på tværs af sektorer, ligesom borgeren ofte følges af en række forskellige medarbejdere. Derfor kan det være svært at danne sig et overblik over borgerens helbredstilstand. Det er det overblik, vi ønsker at skabe ved hjælp af data og kunstig intelligens, forklarer borgmester Marie Stærke (S).

mk