Køge effektiviserer og sparer en chef væk

To afdelinger lægges sammen for at komme af med pukkel i bygge- og miljøsager.

KØGE: Bedre flow i sagsbehandlingen, optimeret økonomistyring og mere målrettet service af kommunens erhvervsliv. Det er hensigten med en ny organisation i Teknik- og Miljøforvaltningen, lyder det fra Køge Kommune.

Afdelingerne Plan, Byg og Miljø lægges sammen under samme ledelse for at give bedre sammenhæng mellem planlægningsområdet og de myndighedsområder, som skal behandle ansøgninger på fx miljø- og byggesagsområdet. Her er der for tiden ekstra stor arbejdspukkel.

Samtidig forenkles organisationen på de store driftsområder: ejendomsservice, rengøring samt vej- og parkdrift. Tidligere lå de i Teknik- og Ejendomsafdelingen, også kaldet ETK, som havde sin egen chefstruktur.

Fremover bliver der en afdeling for veje og byrum, og en samlet afdeling for ejendomme og rengøring. Det sparer en afdelingschef og skaber en mere direkte ledelsesstruktur mellem Teknik- og Miljødirektøren og afdelingerne. Ansvaret for beredskabet, der tidligere var placeret i ETK, placeres nu i direkte reference til Teknik- og Miljødirektøren.

Teknik- og Ejendomsafdelingen havde desuden selvstændige økonomifunktioner og administrative støttefunktioner. Disse lægges nu sammen i to nye stabe, der skal servicere hele forvaltningen.

ka