DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
København styrker tidlig støtte til udfordrede daginstitutioner
Næsten 20 ansatte i ny HR-enhed skal hjælpe udfordrede institutioner i København.
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Opnormering:
København styrker tidlig støtte til udfordrede daginstitutioner

Intern Revision og Borgerrådgiveren har nu undersøgt fire institutioner i en institutionsklynge i Valby med høj medarbejder- og lederudskiftning.

KØBENHAVN: Børne- og Ungdomsforvaltningen i København opretter ved årsskiftet en ny, central enhed, som skal være med til at sikre tidlig støtte til institutioner og skoler, hvor der er tegn på udfordringer. Enheden bliver en del af et nyt Center for politik og HR, oplyser kommunen.

Det sker i tråd med de anbefalinger, som listes op i to rapporter fra Intern Revision og Borgerrådgiveren.

Rapporterne omhandler fire daginstitutioner i Valby, som de to instanser i februar i år blev bestilt til at undersøge nærmere af Børne- og Ungdomsudvalget, der havde fået flere klager fra forældre om forholdene i primært en af institutionerne, Nabohuset.

Positiv udvikling

I rapporterne er fokus især på Nabohuset, som over en længere periode havde udfordringer med høj personaleomsætning, højt sygefravær og hyppige lederskift. Der var desuden i en kort periode uklarhed om procedurer om børn med særlige behov.

- Det var udfordringer, som Børne- og Ungdomsforvaltningen kendte til og handlede på, hvilket i en periode gav uro i institutionen, hvor hverdagen i forvejen havde været præget af ustabilitet i form af stor medarbejder- og lederudskiftning. Alt i alt var det ikke nogen nem situation for hverken de ansatte, forældre, børn eller forvaltning,  siger Tobias Børner Stax, adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Institutionen er nu i en god udvikling. Det bekræfter den seneste pædagogiske tilsynsrapport, ligesom Intern Revision og Borgerrådgiveren konstaterer positiv udvikling.

Knap 20 medarbejdere

Kontorchef i Organisation og Ledelse Nina Hemmersam uddyber angående den nye HR-enhed, at den samlet vil tælle knap 20 medarbejdere og ser dagens lys ved årsskiftet:

- Allerede nu ’tester’ vi den på en skole, der står med nogle konkrete udfordringer. I det tilfælde har vi otte medarbejdere, som blandet andet arbejder med rekruttering, sygefravær og dataanalyser, oprydning i administrative arbejdsgange i tæt samarbejde med skolens ledelse. Konkret foregår dele af indsatserne ved, at vi fysisk rykker folk ud på skolen eller institutionen i perioder.

Også konfliktmægling kan komme på tale, og den samlede indsats til enheder med udfordringer, bliver ledet og koordineret fra HR-enheden.

Intern Revisions rapport og Borgerrådgiverens rapport