København kulegraver presset klynge af daginstitutioner i Valby

Mange lederskift, stor udskiftning af personalet og mange afskedigelser får Børne- og Ungdomsudvalget til at sætte Intern Revision og borgerrådgiveren på problemerne.
20. FEB 2020 12.27

KØBENHAVN: En del henvendelser fra forældre omkring forholdene ved flere af de fire institutioner i en klynge af daginstitutioner i Valby bragte ledelsesproblemer på dagsordenen i Børne- og Ungdomsudvalget i denne uge. I en konkret henvendelse har 58 forældre fra samme institution klaget samlet.

Problemerne gælder samarbejdet med forældre og forældreråd, mange lederskift ved flere institutioner i klyngen, stor udskiftning af personalet og mange afskedigelser, lød det i motivationen om kulegravning. Den kom fra V- og K-politikere i udvalget, som enstemmigt bakkede op.

Intern Revision kommer blandt andet til at beskæftige sig med:

  • Har alle stillinger været slået op?
  • Hvordan har forældreråd og -bestyrelser været inddraget ved ansættelsessamtaler?
  • Hvordan og hvor hurtigt er der fulgt op på anmærkninger fra det pædagogiske tilsyn?
  • Hvordan har man sikret, at forældrene er blevet informeret om og inddraget i arbejdet med anmærkninger og tilsynsrapporter?
  • Har alle børn med funktionsnedsættelser fået nødvendig støtte jf. gældende love og vejledninger?
  • Hvor mange klager har der været fra forældre?
  • Er medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget gjort bekendt med klager fra større grupper af forældre?
  • Hvad er baggrunden for, at så mange medarbejdere har forladt klyngen, og hvor mange afskedigelser har der været?

- Der har været det ene ledelsesmæssige svigt efter det andet. Det er vi nødt til at komme fuldstændig til bunds i, siger udvalgsmedlem Jens-Kristian Lütken (V) til TV2.

Flere tidligere ansatte i klyngen, som TV2 har været i kontakt med, fortæller om en ubehagelig ledelsesstil, der blandet andet har ført til, at pædagoger har søgt væk. Det fremgår, at en af de fire institutioner i januar har fået ny leder.

Områdelederen, der er ansvarlig for den omtalte klynge, ønsker ikke at stille op til interview med TV2. Heller ikke den øverst ansvarlige i Børne- og Ungdomsforvaltningen, borgmester Jesper Christensen (S), ønsker at stille op til interview.

Udover Intern Revision skal også kommunens borgerrådgiver ind over sagen. Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningerne og bistår med tilsyns- og kontrolfunktioner.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev