København sætter kamp mod seksuel chikane på budgettet

Pengene afsat til undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser og løbende håndtering af seksuel chikane og sexisme.

KØBENHAVN: Som et led i at være en "ansvarlig kommune" vil København dels undersøge, dels løbende håndtere sexisme og seksuel chikane på kommunens arbejdspladser. Pengene til det er en del af budgetaftalen for 2022.

I 2022 bruges en mio. kr. går til en undersøgelse af omfanget af sexistisk kultur og adfærd. Undersøgelse skal omfatte alle kommunens ansatte.

Derudover er der i hvert af årene 2022-2025 afsat 1,5 mio. kr. årligt til "Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme", hvor kommunens ansatte kan henvende sig, hvis de har været udsat for krænkende adfærd.

Enheden eksiterer allerede og hører under Arbejdsmiljø København. Den åbnede 14. april og yder primært støtte og rådgivning i forhold til at håndtere konkrete hændelser.

sfe