Bil-vilkår holder K uden for budgetaftale i København

Velfærdsløft og grøn indsats med omlægning af 5.000 p-pladser.

KØBENHAVN: De Konservative står som eneste parti i Københavns Borgerrepræsentation udenfor årets budgetaftale, der løfter folkeskolerne og socialområdet, og samtidig har et markant grønt præg med omlægninger af parkeringspladser og skærpet hastighedsbegrænsning flere steder.

Bil-vilkårene var det, der fik De Konservative til at stå uden for aftalen. 5.000 almindelige parkeringspladser skal ændres til 4.100 ladepladser til elbiler og 900 pladser til delebiler. Desuden udvides parkeringszonerne, og der vil blive indført hastighedsbegrænsning på 40 kilometer i timen flere steder. Disse og andre tiltag skulle give en årlig CO2-reduktion på 24.000 ton.

På velfærdsområderne er der i budgetåret og hvert af overslagsårene afsat 75 mio. kr. årligt til styrket rekruttering og fastholdelse af pædagoger, sosuer og sygeplejersker, og på botilbudsområdet afsættes årligt 50 mio. kr. i hvert af årene til op mod 100 ekstra årsværk i den pædagogiske og sociale indsats.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Enhedslisten, De Radikale, SF, Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti og Frie Grønne samt løsgænger Kåre Traberg Smidt. Foruden De Konservative står løsgængerne Kasandra Behrndt-Eriksen (eks-S) og Peter Dits Christensen (eks-V) også udenfor aftalen.

Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt i Borgerrepræsentationen 7. oktober.

 

Se budgetaftalen og tilhørende talmateriale.